Oletko ilta- tai aamuvirkku – osallistu tutkimukseen!

Helsingin yliopistossa on alkamassa tutkimus, jossa selvitetään etätyön vaikutuksia luonnolliseen uni-valverytmiin. Koronavirustilanne tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden verrata tavanomaisen ja etätyön vaikutuksia vuorokausirytmiin.

Monilla työpaikoilla ollaan yllättäen siirrytty etätöiden pariin. Nyt monissa organisaatioissa pohditaan, millaisia vaikutuksia töiden siirtymisellä kotioloihin on työntekemiseen ja henkilöstön hyvinvointiin. Vallitseva koronavirustilanne on myös ainutlaatuinen tutkimuksen kannalta, sillä nyt pystytään tavoittamaan sellaisia henkilöitä, jotka eivät normaalisti tekisi etätöitä lainkaan.

– Jos huomataan, että työntekijät voivat paremmin silloin, kun heillä on mahdollisuus tehdä etätöitä ja tämä on myös yhteydessä työnteon sujuvuuteen, voidaan yrityksissä pohtia etätyömahdollisuuden tarjoamista myös koronavirustilanteen jälkeen, sanoo tutkimusta vetävä tutkijatohtori Ilona Merikanto Helsingin yliopistosta.

Lisätietoa ryhdytään keräämään kuluvan kevään aikana, kun Merikannon johtamassa hankkeessa seurataan hiljattain etätyön pariin siirtyneiden ja aikaisemmin normaaliin toimistoaikaan työskennelleiden henkilöiden vuorokausirytmiä, unta ja työnteon sujuvuutta sekä näissä tekijöissä mahdollisesti ilmenneitä muutoksia.

Iltavirkut alttiimpia häiriöille

Tutkimuksessa keskitytään erityisesti etätyön vaikutuksiin aamu- tai ilta-aikaa suosivien henkilöiden vuorokausirytmiin ja jaksamiseen.

– Erityisesti iltavirkut, jotka työskentelevät normaalin toimistoajan puitteissa voivat olla alttiimpia uni-valverytmin häiriintymiselle ja siitä johtuville terveyshaitoille. Etätyö voi mahdollistaa joustoa heräämisajoissa, jolloin iltavirkkujen ero luontaisen uni-valverytmin ja toteutuneen käyttäytymisen välillä ei ole niin jyrkkä. Tällä puolestaan voi olla suotuisia vaikutuksia työssä jaksamiseen ja työtehoon, Merikanto sanoo.

Tutkimuksessa seurataan tutkittavien unta ja vuorokausirytmiä aktiivisuusrannekkeilla etätyöjakson aikana ja mittaukset toistetaan normaalityöhön palautumisen jälkeen. Lisäksi tietoa etätyön vaikutuksista hyvinvointiin kerätään verkkokyselyn avulla. Tutkimuksen alustavat tulokset valmistuvat kevään 2020 aikana.

Osallistu tutkimukseen!

Oletko itse hiljattain siirtynyt etätyön pariin? Onko työsi normaalisti kello 8 tai 9 alkavaa toimistotyötä? Koetko olevasi selkeästi aamu- tai iltaihminen eli sinulla on luontainen taipumus olla virkeimmilläsi joko aikaisin aamusta tai myöhään illalla? Jos vastasit kyllä, voit osallistua tutkimukseen vastaamalla työ- ja hyvinvointikyselyyn täällä:

https://educationhelsinki.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VmsrVQeNNJmcD3 

Lisätietoja:

Ilona Merikanto, tutkimuksen vastuututkija, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
Puh. 050 448 8959
Sähköposti: ilona.merikanto@helsinki.fi

Laura Kortesoja, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
Puh: 040 529 0810
Sähköposti: laura.kortesoja@helsinki.fi