Oikean aivopuoliskon vaurio voi johtaa musiikin käsittelyn häiriintymiseen

Tuore tutkimus valottaa aivovaurion jälkeisen amusian neurologista perustaa sekä tuo uutta tietoa musiikin käsittelylle keskeisistä aivoalueista.

Normaalisti musiikin kuuntelu aktivoi aivoissamme laajan hermoverkoston, joka käsittää lähes kaikki aivolohkot.

Musiikin käsittelyn häiriötä, eli amusiaa, esiintyy synnynnäisesti noin 4 %:lla väestöstä. Sen tunnusomaisin piirre on kyvyttömyys havaita sävelkorkeuksien vaihteluita, mutta myös muiden musiikin osa-alueiden, kuten rytmin tai tunnesisällön, käsittely voi olla häiriintynyt.

Musiikin käsittely voi häiriintyä myös aivojen paikallisen vaurioitumisen seurauksena. Kun aiemmin musiikkia normaalisti käsitelleet aivot menettävät paikallisen vaurion takia kyvyn prosessoida musiikkia, antaa se tutkijoille ainutkertaisen mahdollisuuden tunnistaa musiikin käsittelylle keskeisen tärkeitä aivorakenteita. 

Helsingin ja Turun yliopistojen yhteisessä tutkimuksessa selvitettiin nykyaikaisten magneettikuvantamismenetelmien avulla aivoverenkiertohäiriön aiheuttaman amusian rakenteellinen perusta ja siitä toipumiseen liittyviä rakenteellisia ja toiminnallisia aivomuutoksia.

Kuuden kuukauden seurantatutkimukseen osallistui yhteensä 50 potilasta Turusta.

Tutkimuksessa osoitettiin, että toipumattomaan amusiaan liittyy laaja oikean aivopuoliskon ja aivopuoliskojen välisten radastojen vaurio ja surkastuminen. Erityisesti amusiaan liittyviä rakenteellisia muutoksia havaittiin oikean ohimo- ja otsalohkon alueilla sekä niitä yhdistävissä radastoissa.

Amusia aiheutti myös laajamittaisia aivojen toimintahäiriöitä musiikin kuuntelun aikana.

– On mielenkiintoista, että toimintahäiriöt olivat laajempia kuunneltaessa instrumentaalimusiikkia kuin laulettua musiikkia kuunneltaessa, sanoo tutkija Aleksi Sihvonen Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksiköstä.

Amusiasta toipuminen oli puolestaan yhteydessä toiminnallisten yhteyksien vahvistumiseen oikean ja vasemman aivopuoliskon otsa- ja päälakilohkojen välillä.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin syyskuussa ja joulukuussa arvostetuissa Scientific Reports ja Cortex -tiedelehdissä. Tutkimus antaa kattavan kuvan amusiaan johtavista aivovaurioista sekä siihen liittyvistä rakenteellisista ja toiminnallisista muutoksista. Lisäksi ne valottavat musiikin käsittelylle keskeisen tärkeitä aivorakenteita.