Nuorten aikuisten syöpään sairastuminen on eksistentiaalinen prosessi

Syöpään sairastuminen nuorella iällä vaikuttaa kokemukseen elämän tasapainosta ja aktivoi maailmankuvaan ja uskonnollisuuteen liittyvää pohdintaa, tuore väitös osoittaa.

Mikä merkitys yksilön ympäristöllä ja läheisillä ihmissuhteilla on elämänhallinnan prosessissa sekä merkityksellisyyden kokemuksessa? Entä millaisilla edellytyksillä syöpään liittyvä elämänhallinnanprosessi voi tulla merkitykselliseksi osaksi minuutta ja elämäntarinaa?

Suvi-Maria Saarelainen on tarkastellut väitöstutkimuksessaan uskonnon ja maailmankuvan merkitystä syöpään sairastuneiden suomalaisten nuorten aikuisten selviytymisprosessissa.

Sairausprosessin alkupuolella kysyttiin usein eksistentiaalisia kysymyksiä: Miksi? Mitä olen tehnyt väärin? Miksi Jumala sallii tällaista?

Monet tutkimushenkilöt kokivat syövän aiheuttaneen kokemuksen elämän merkityksellisyyden menetyksestä. Menetystä seurasi merkityksen etsimisen ja merkityksellistämisen prosessi.

− Merkityksellisyyden etsinnän aikana henkilökohtainen uskonnollisuus toi toivoa ja tukea prosessiin, Saarelainen kuvailee.

Kokonaisuudessaan syöpäprosessi hoitoineen aktivoi nuoria aikuisia pohtimaan elämäntapoja, arvoja sekä omaa identiteettiä. Hoitojen aikana henkilökohtainen uskonnollisuus ja henkisyys toivat turvaa sekä lohdutusta, mutta ajan kuluessa uskonnollisuuden merkitys palautui usein taka-alalle.

− Moni tutkimukseen osallistuja koki, että sairaus vahvisti tärkeiden ihmissuhteiden merkitystä elämässä. Lisäksi moni koki löytäneensä vahvemmin oman identiteettinsä, Saarelainen toteaa.

Tutkimuksen pohjalta ei voida kuitenkaan sanoa, että kaikki henkilöt löytäisivät syöpään sairastumiselle merkityksen.

− Nuoren syöpään sairastuneen aikuisen elämässä toivo ja epätoivo todennäköisesti seuraavat vuosia. Tämän vuoksi jokainen nuori potilas tulisi kohdata kokonaisvaltaisesti yksilöllisenä ihmisenä. Yksilöllisen kohtaamisen kautta nuorta henkilöä on mahdollista tukea syöpähoitojen aikana sekä pitkäaikaisesti vielä hoitojen päätyttyäkin, Saarelainen korostaa.

Tutkimusaineistona olivat 16 nuorelta aikuiselta kerätyt elämäkerralliset haastattelut ja elämänpuupiirokset.

***

TM Suvi-Maria Saarelainen väittelee 19.5.2017 kello 12.15 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta "MEANINGFUL LIFE WITH(OUT) CANCER - COPING NARRATIVES OF EMERGING FINNISH ADULTS " (Elämän merkityksellisyys syövän jälkeen - Suomalaisten nuorten aikuisten selviytymistarinat). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, PIII, Yliopistonkatu 3.

Vastaväittäjänä on professori Hans Stifoss-Hanssen, VID Vitenskapelige Høgskole, ja kustoksena professori Auli Vähäkangas Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirja on luettavissa E-thesis -palvelussa.