Nuorten aikuisten kipuilu painoihanteiden kanssa turhaa

Helsingin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan ihmisten omat painoihanteet eivät auta laihtumaan. Valtaosa nuorista naisista ja melkein puolet nuorista miehistä haluaisi 24-vuotiaana painaa nykyistä vähemmän. Kymmenen vuotta myöhemmin vain yksi viidestä naisesta ja yksi seitsemästä miehestä on aiemmin määrittelemässään ihannepainossa tai sen alapuolella.

Ihmiset asettavat itselleen herkästi epärealistisia painoihanteita – ihanteet eivät kuitenkaan näytä auttavan heitä laihtumaan pitkällä aikavälillä, sanoo tutkija, ravitsemusterapeutti Ulla Kärkkäinen. – Erityisesti naisilla painoihanteet ovat paljon tiukempia kuin terveyden kannalta olisi tarpeen, ja kulttuurilliset ja terveyden edellyttämät painoihanteet ovat keskenään usein ristiriidassa.

Tutkimus oli osa laajaa FinnTwin 16 -tutkimusta, ja siihen osallistui yli 4 900 nuorta suomalaista miestä ja naista. Tutkittavat vastasivat painoa ja painoihanteita kartoittaviin kyselyihin 24-vuotiaana sekä kymmenen vuotta myöhemmin 34-vuotiaana.

Suurin osa tutkittavista oli tyytymättömiä painoonsa 24-vuotiaana.  Miehet olivat kuitenkin naisia realistisempia painoihanteissaan: naiset painoivat 24-vuotiaana keskimäärin 61,1 kg ja heidän ihannepainonsa oli keskimäärin 3,9 kg vähemmän. Miehet painoivat puolestaan 77,1 kg ja heidän ihannepainonsa oli 1,2 kg vähemmän.

Lähtötilanteessa painoonsa tyytyväiset naiset olivat melkein alipainoisia, sillä heidän painoindeksinsä oli keskimäärin 19 kg/m2. Normaalipainoisista naisista vain 13 % ja miehistä vain 20 % oli tyytyväisiä painoonsa 24-vuotiaana.

Kymmenen vuoden aikana niin naisten kuin miesten oma ihannepaino lähestyi todellista painoa.  Riippumatta lähtötilanteen ihannepainosta lähes kaikki tutkittavat lihoivat kymmenen vuoden aikana. Naiset lihoivat keskimäärin 4,8 kg ja miehet 6,3 kg.

– Koska geeniperimä vaikuttaa painoon voimakkaasti ja elinympäristö suosii painonnousua, on painonhallinta ja laihduttaminen usein haastavaa, Kärkkäinen toteaa. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että selkeä vähemmistö suomalaisista nuorista aikuisista on tyytyväisiä painoonsa. Vaikka tyytymättömyys omaan painoon ja vartaloon on yleistä, ei se ole harmitonta.

– Aikaisemman tutkimustiedon perusteella tiedetään, että tyytymättömyys omaan painoon lisää laihduttamista ja laihduttaminen puolestaan altistaa lihomiselle pitkällä aikavälillä. Jotta tältä haitalliselta tapahtumaketjulta kohti lihavuutta vältyttäisiin, on positiivisemman kehonkuvan luominen ja realistisempi viestintä painoihanteista tärkeää, Kärkkäinen sanoo.

Laihduttamisen lisäksi tyytymättömyys omaan vartaloon on yhdistetty masennukseen, huonoon itsetuntoon, vähäiseen elämäntyytyväisyyteen, häiriintyneeseen syömiseen, syömishäiriöihin ja epäterveelliseen painonhallintaan.

Tutkimus julkaistaan kansainvälisessä Obesity-tiedelehdessä. Tutkimusta johti apulaisprofessori Anna Keski-Rahkonen.

Lisätietoja:

Ulla Kärkkäinen, laillistettu ravitsemusterapeutti, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

Sähköposti: ulla.karkkainen@helsinki.fi

Ulla Kärkkäinen, Linda Mustelin, Anu Raevuori, Jaakko Kaprio, Anna Keski-Rahkonen: Ideals vs. reality: Are weight ideals associated with weight change in the population? Obesity, 3 February, 2016

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.21417/abstract