Nivelreumapotilailla esiintyy huomattavan paljon hampaiden kiinnityskudossairautta

Nivelreumaa sairastavien suunterveys on jo sairastumisen alkuvaiheessa heikompi kuin terveillä verrokeilla, osoittaa tuore väitöstutkimus.

HLL Leena Äyräväinen selvitti väitöstutkimuksessaan nivelreumapotilaiden suunterveyttä ja sitä, miten nivelreuma ja sen hoidossa käytettävä lääkitys mahdollisesti vaikuttavat siihen.

Äyräväinen havaitsi, että varhaisvaiheessa olevista nivelreumapotilaista noin 80 prosenttia ja kroonisessa vaiheessa olevista jopa 85 prosenttia sairasti parodontiittia eli hampaiden kiinnityskudossairautta.  Verrokkiryhmässä parodontiittia esiintyi noin 40 prosentilla.

Tulokset osoittivat myös, että kroonista nivelreumaa sairastavilla potilailla seerumista mitattujen, tulehdusta kuvaavien MMP-8- ja IL-6-merkkiaineiden pitoisuudet olivat huomattavan korkeat koko seuranta-ajan. Varhaisvaiheen potilailla puolestaan syljen MMP-8-pitoisuus oli poikkeavan korkea tutkimusvaiheen alussa. Tutkimuksen aikana käytetty reumalääkitys, käytettiinpä sitten perinteisiä tai biologisia lääkkeitä, ei vaikuttanut syljen MMP-8-tasoon.

Reuman aktiivisuus oli yhteydessä heikentyneeseen suun terveyteen. Kuitenkaan syljen eritys ei muuttunut tutkimuksen aikana eikä siinä todettu huomattavaa poikkeamaa tutkimuksen alussa tai sen aikana.

– Nivelreumapotilailla suun terveys näyttää olevan jo taudin varhaisvaiheessa huonompi kuin terveillä verrokeilla, mikä voidaan havaita myös syljen MMP-8-merkkiaineen tasosta. Lisäksi reuman aktiivisuus on yhteydessä suun terveyden heikkenemiseen, Äyräväinen toteaa.

Väitöstutkimuksessa oli mukana 53 äskettäin nivelreumaan sairastunutta potilasta, joille ei vielä ollut aloitettu lääkitystä, sekä 28 kroonista nivelreumaan sairastavaa potilasta. Verrokkeina oli 43 henkilöä, jotka eivät sairastaneet nivelreumaa. 

– Lisätutkimukset laajemmilla aineistoilla ovat vielä tarpeen. Olisi myös mielenkiintoista tutkia, miten nivelreumapotilaiden suun säännöllinen hoito ja parodontiitin hoitaminen vaikuttaisivat heidän suunterveyteensä ja olisiko suunhoidolla vaikutusta nivelreuman aktiivisuuteen, Äyräväinen sanoo.  

HLL Leena Äyräväinen väittelee 30.8.2019 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Oral Health in Patients with Rheumatoid Arthritis". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Biomedicum 1, sali 2, Haartmaninkatu 8, Helsinki. Vastaväittäjänä on professori Kyösti Oikarinen, Oulun yliopistosta ja kustoksena on professori Kari Eklund. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/303585

Väittelijän yhteystiedot:

leena.ayravainen@helsinki.fi