Neuvotteleva asenne ja ohjaus elintarvikevalvonnassa tärkeitä

Elintarvikkeiden paikallisen viranomaisvalvonnan vaikuttavuutta ja yhtenäisyyttä voidaan lisätä esimerkiksi muistilistojen, tarkastuskertomusmallien ja järjestelmällisen hiljaisen tiedon hyödyntämisen avulla.

Elintarvikehuoneistoilla on ensisijainen oikeudellinen vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta, mutta elintarvikkeiden käsittelyn asianmukaisuutta pitää kuitenkin todentaa myös viranomaisvalvonnalla.

Helsingin yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa elintarvikkeiden valvontaa tutkittiin ravintoloiden, tarkastajien, tarkastustyötä johtavien ja valvontaa auditoivien tahojen näkökulmasta.

– Osoittautui, että valvontatoimien hyvä perusteleminen, neuvonta ja ohjaus sekä neuvotteleva asenne tarkastustyössä olivat tärkeitä elintarvikehuoneistojen hygieniatason parantamisessa. Myös määräajoilla oli merkittävä vaikutus havaittujen epäkohtien korjaamiseen, toteaa eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa väittelevä Tiina Läikkö-Roto.

 

Tarkastushenkilökunnan tukemisella suuri merkitys

Tarkastustoimintaa tuettiin yksiköissä esimerkiksi tarkastusten toimintaohjeiden ja mallipohjien avulla sekä keskustelemalla käytännön valvontatilanteista.

– Uusien työntekijöiden perehdyttämisessä, hiljaisen tiedon hyödyntämisessä ja henkilöstön sitouttamisessa laatujärjestelmiin oli kuitenkin haasteita, Tiina Läikkö-Roto sanoo.

Muistilistojen ja tarkastuskertomuspohjien käyttäminen lisäsi tarkastusten yhtenäisyyttä ja vaikuttavuutta. Lisäksi ne oli melko helppoa ottaa käyttöön. Sitävastoin täysimääräinen riskiperusteisten menettelyjen soveltaminen tarkastuksilla ja järjestelmällinen hiljaisen tiedon hyödyntäminen vaativat huomattavasti enemmän aikaa ja vaivannäköä.

________________________________

MSc Tiina Läikkö-Roto väittelee perjantaina 11.11.2016 kello 12 alkaen aiheesta "Enhancing the efficacy of local official food controls in Finland".
Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Biokeskus 2 (Viikinkaari 5), auditorio 2041.