Nettipohjaiset psykoterapiaohjelmat eivät vähennä sairauspoissaoloja

Tulos on työterveyden kannalta erittäin merkittävä, koska nettiterapioihin kohdistuu paljon odotuksia.

Työkyvyn kohentuminen ja psyykkisen voinnin parantuminen voivat nettipohjaisen psykoterapiahoidon ja paranemisprosessin aikana erkaantua toisistaan. Tämä johtopäätös ei silti vähennä nettipohjaisten psykoterapiaohjelmien arvoa masennuksen tai muiden mielenterveyden häiriöiden hoidossa, ilmenee tutkimuksesta.

– Mielenterveyden häiriöistä johtuvien sairauspoissaolojen vähentämiseksi tarvitaan myös muita työ- ja toimintakykyä tukevia tekoja kuin nettipohjaista kognitiivis-behavioraalista psykoterapiaa (iCBT) kuten esimerkiksi työn muokkausta, sanoo professori Anne Kouvonen Helsingin yliopistosta.

Työn muokkauksessa työtä kevennetään, sopeutetaan tai mukautetaan. Tavoitteena on sovittaa työtehtävät työntekijälle ja mahdollistaa työn jatkaminen terveydellisistä tai muista rajoitteista huolimatta.

–  Työn muokkaus voi tarkoittaa työntekijän itsensä tekemiä pieniä muutoksia, työnantajan tuella tehtäviä muutoksia tai muutokset voivat liittyä esimerkiksi kuntoutustoimenpiteisiin, Kouvonen kertoo.

Eri taustatekijät eivät vaikuttaneet tulokseen

Juuri julkaistussa katsauksessa ja meta-analyysissä Helsingin yliopiston johtama tutkimusryhmä keräsi kaiken näytön iCBT:n vaikutuksesta sairauspoissaoloihin yleisissä psyykkisissä sairauksissa.

– Eri taustatekijät, kuten seurannan pituus, sairauspoissaolojen määrä lähtötilanteessa, sairauspoissaolotulosten arvioitu luotettavuus tai tutkittavien diagnoosit eivät vaikuttaneet tulokseen, Kouvonen tarkentaa.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että nettipohjaisella kognitiivis-behavioraalisella psykoterapialla (iCBT) on perinteiseen psykoterapiaan verrattavaa tehoa hyvinvointiin ja koettuihin oireisiin yleisissä mielenterveyden häiriöissä, kuten masennuksessa. iCBT:ssa terapeutti seuraa asiakkaan etenemistä sovelluksessa itsenäisesti tehtävissä harjoituksissa.

Yksitoista tutkimusta seurannassa

Katsausta varten tutkimusryhmä kokosi kaikki marraskuuhun 2020 mennessä ilmestyneet satunnaistetut vertailevat kokeet. Lopulliseen katsaukseen päätyi 11 tutkimusta, jotka oli tehty vuosina 2014-2019. Näistä kuusi käsitteli masennusta, ja muut muita yleisiä mielenterveyden häiriöitä. Kaikki tutkimukset oli tehty Länsi-Euroopassa.

Tutkimuksessa oli mukana Helsingin yliopiston valtiotieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan tutkijoiden lisäksi tutkijoita Tampereen yliopistosta ja Queen’s University Belfastista Pohjois-Irlannista. Tutkimuksen rahoitti Suomen Akatemia.

Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin pitkien sairauspoissaolojen syy. Lääkkeiden ohella psykoterapia on näissä sairauksissa perustason hoidon kulmakivi. Erityisen hyvin näyttöä tehosta on kognitiivis-behavioraalisessa psykoterapiassa. Yksilöllinen, koulutetun terapeutin kanssa reaaliaikaisesti tapahtuva työskentely on paljon resursseja vaativa hoitomuoto.

 

Julkaisu:
Udd-Granat L, Lahti J, Donnelly M, Treanor C, Pirkola SP, Lallukka T, Kouvonen A. Internet-delivered cognitive behavioral therapy (iCBT) for common mental disorders and subsequent sickness absence: a systematic review and meta-analysis. Scand J Public Health. 2022 Feb 4:14034948221075016. doi: 10.1177/14034948221075016. Epub ahead of print.

Yhteystiedot:
Professori Anne Kouvonen, anne.kouvonen@helsinki.fi, 050 4487113