Mullalle ja sen mikrobeille altistaminen lieventää hiirten allergisia oireita

Immuunisairauksien, kuten allergioiden, nopean yleistymisen syyksi länsimaissa esitetään osaltaan vähentynyttä altistusta luonnon monimuotoiselle mikrobistolle. Tutkijat Helsingin yliopistosta ja Tukholman Karoliinisesta Instituutista osoittivat, että altistus mullalle lievensi hiirten allergista tulehdusta.

Luontoyhteys vaikuttaa merkittävästi sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiimme. Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa kehomme sisällä ja ympäristössämme elävien mikrobien kanssa. Samat mikrobit ovat tärkeitä myös immuunijärjestelmämme kehityksen kannalta, erityisesti varhaislapsuuden aikana.

Asuinympäristön tiedetään vaikuttavan allergioiden kehitykseen. Maatiloilla ja luonnon lähettyvillä asuvilla ihmisillä on tutkimusten mukaan vähemmän allergisia sairauksia. Urbaani ympäristö ja elintavat taas lisäävät allergioiden yleisyyttä ja vakavuutta ihmisillä.

Nyt julkaistu uusi tutkimus vertasi mikrobirikkaalle mullalle altistettuja hiiriä puhtaissa olosuhteissa eläviin hiiriin. Tutkimus osoitti, että altistus mullalle muokkasi sekä hiirten suoliston mikrobiston koostumusta että suoliston geenien ilmentymistä.

– Tulehdusta ehkäisevien tekijöiden ja säätelijä-T-solujen vaste lisääntyi, joten mullan lisääminen hiirien elinympäristöön vahvisti niiden vastustuskykyä, sanoo tutkija Noora Ottman Helsingin yliopistosta ja Karoliinisesta Instituutista Tukholmasta.

Keuhkotulehdus vaikutti suolistomikrobeihin

Seuraavaksi tutkijat käyttivät menetelmää, jolla hiirille aiheutetaan allerginen keuhkotulehdus. Tarkoitus oli saada selville, miten altistus mullalle vaikuttaa allergian kehittymiseen.

Mullalle altistetut hiiret kehittivät yllättäen huomattavasti lievemmän keuhkotulehduksen puhtaissa olosuhteissa eläviin hiiriin verrattuna.

Tutkijat huomasivat myös, että keuhkotulehdus vaikuttaa merkittävästi hiirten suoliston mikrobiston koostumukseen. Näiden kahden erillisen elimen välillä on siis tärkeä yhteys. Kun suoliston mikrobisto tai keuhkojen immuunitoiminta muuttuu, se vaikuttaa merkittävästi myös muualla elimistössä.

Tuoreet löydökset osoittavat, että luonnon monimuotoisuus ja mikrobialtistus vaikuttavat immunologisen sietokyvyn ja allergioiden kehitykseen.

– Kaupungistuminen ja luonnollisten elinympäristöjen pirstaloituminen voivat siis olla riski myös ihmisen terveydelle. Tämä tulisi ottaa huomioon esimerkiksi kaupunkien viheralueita kehitettäessä, Noora Ottman toteaa.

 

Artikkeli:

Noora Ottman, Lasse Ruokolainen, Alina Suomalainen, Hanna Sinkko, Piia Karisola,  Jenni Lehtimäki, Maili Lehto, Ilkka Hanski, Harri Alenius, Nanna Fyhrquist. Soil exposure modifies the gut microbiota and supports immune tolerance in a mouse model. Journal of Allergy and Clinical Immunology. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2018.06.024