Modularisaatio voi tukea siirtymistä avopainotteiseen hoitoon terveydenhuollossa

Terveydenhuollon organisaatioiden on arvioitava räätälöinnin ja standardoinnin tasapainoa palvelutuotannossa, osoittaa väitöstutkimus.

Modularisaatio tarkoittaa palvelukokonaisuuksien jakamista alakokonaisuuksiin eli moduuleihin, joita voidaan yhdistää standardoitujen, tiedon siirtymistä tukevien yhdyspintojen avulla. Moduulit voivat olla eri tuottajien palveluja, joista räätälöidään kokonaisuus.

LL Katariina Silanderin väitöstutkimus osoittaa, että modularisaatio voi tukea siirtymistä vuodeosastohoidosta kohti avopainotteista hoitoa sairaalassa. Terveydenhuollon organisaatioiden tulee kuitenkin arvioida räätälöinnin ja standardoinnin tasapainoa omassa palvelutuotannossaan, jotta toimintamallia voidaan hyödyntää tuloksellisesti.

Modularisaatio voi sekä tukea että haastaa terveydenhuollon palvelutuotantoa. Toimintamalli voi muun muassa virtaviivaistaa tiedonsiirtoa ja palvelutuotantoa sekä tukea henkilöstön korvattavuutta.

Modulaarisesti järjestetty usean erikoisalan päiväsairaalatoiminta edellyttää esimerkiksi tarkkaa työnjakoa ammattiryhmien kesken sekä selkeitä ohjeita moduulien ja hoitokokonaisuuksien suunnitteluun.

Tutkimustulosten mukaan potilaiden näkemyksiä ja preferenssejä toimintamallista on selvitettävä. Potilasryhmillä voi olla erilaisia näkemyksiä sen käytöstä. Terveydenhuollon erikoispiirteet voivat myös vaikuttaa siihen, miten hyvin toimintamalli soveltuu organisaatioon.

– Potilaat voivat olla tyytyväisiä modulaarisesti järjestettyyn päiväsairaalahoitoon. Jatkotutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan ymmärtää milloin ja mihin tilanteisiin modularisaatio terveydenhuollossa soveltuu, Katariina Silander sanoo.

Tutkimuksessa käytettiin laadullisia ja määrällisiä menetelmiä. Aineisto kerättiin HUS:n Syöpäkeskuksesta, Meilahden kolmiosairaalan päiväsairaalasta ja HUS:n tietojärjestelmistä. Kvantitatiivinen aineisto kerättiin ajalta 2009–2010 ja 2013–2014.

LL, KTM Katariina Silander väittelee 6.9.2019 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "From borders to interfaces – Modularizing specialized outpatient services". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Haartman Instituutti, Sali 2, Haartmaninkatu 3. Vastaväittäjänä on dosentti Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Turun yliopisto, ja kustoksena on professori Minna Kaila. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/302163

Väittelijän yhteystiedot:

Puh. 040 730 7741

katariina.silander@gmail.com