Miljoonarahoitus syövän uudenlaisen immunoterapian kehittämiseen

Valo Therapeutics Oy sai Tekesiltä 4,1 miljoonan euron rahoituksen onkolyyttiseen virusterapiaan perustuvan syövän immunologisen hoitomuodon kehittämiseen. Valo Therapeutics Oy on Helsingin yliopiston spin out -yhtiö.

Tekes myönsi Valo Therapeutics Oy:lle 4,1 miljoonan euron suuruisen tuotekehityslainan PeptiCRAd-teknologian kehittämiseksi faasi 1 kliinistä tutkimusta varten. Yhdessä tammikuussa toteutetun siemenrahoituksen kanssa Valo Therapeutics on nyt kerännyt yhteensä 7,1 miljoonaa euroa rahoitusta kehittääkseen parempaa hoitoa syöpäpotilaille. PeptiCRAd-teknologia yhdistää syöpäsoluja tuhoavan eli onkolyyttisen viruksen syöpäkasvaimelle tunnusomaisiin peptideihin ja sen teho perustuu kehon oman puolustusjärjestelmän aktivoimiseen. 

Valo Therapeuticsin tavoitteena on yhdistää PeptiCRAd-teknologia syövän immunologisen hoidon (checkpoint inhibitor) kanssa faasi 1 -tutkimuksessa.

– PeptiCRAd on suunniteltu aiheuttamaan voimakas kasvainspesifinen immuunivaste. Me uskomme, että yhdistämällä PeptiCRAd checkpoint inhibitor -immunoterapian kanssa, voimme kehittää uuden ja tehokkaan hoidon syöpäpotilaille, joita ei voida nykyisin hoitaa tehokkaasti, kertoo Sari Pesonen, Valo Therapeuticsin tieteellisestä ja kliinisestä kehityksestä vastaava johtaja.

– Tekesin tuella on merkittävä rooli Helsingin yliopistossa syntyneiden innovaatioiden kehittämisessä. Valo Therapeuticsin saama tuki nopeuttaa kliinisen tutkimuksen valmistelua kolmessa eri syöpäindikaatiossa, sanoo Milla Koistinaho, Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:n operatiivinen johtaja ja Helsingin yliopiston edustaja Valo Therapeuticsin hallituksessa. 

– Tavoitteena on, että vuoden 2018 aikana aloitettavassa faasi 1 –tutkimuksessa osoitetaan PeptiCRAd-teknologian kliininen potentiaali. 

Valo Therapeutics Oy ja PeptiCRAd teknologia 
Valo Therapeutics on Helsingin yliopiston spin out -yhtiö, joka kehittää PeptiCRAd-teknologiaa syövän hoitoon. PeptiCRAd-teknologia perustuu kehon oman puolustusjärjestelmän aktivoimineen ja sen avulla on mahdollista tehostaa miljoonien syöpäpotilaiden hoitoa. 

PeptiCRAd (Peptide-coated Conditionally Replicating Adenovirus eli peptideillä päällystetty ehdollisesti replikoituva adenovirus) on innovatiivinen teknologia, joka yhdistää kaksi tunnettua syövän immunologista hoitomuotoa: onkolyyttisen adenoviruksen ja peptidirokotteen. Ideana on käyttää immuunivastetta herättävää virusta aktiivisena kantajana kasvainspesifisille peptideille. Näin saadaan aikaan syöpäsoluihin kohdistuva immuunivaste, joka kykenee tappamaan kohdesyöpäsoluja. 

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy (HIS) 
HIS on Helsingin yliopiston omistama kaupallistamis- ja teknologiansiirtoyhtiö. Tavoitteemme on edistää Helsingin yliopistossa syntyneiden tutkimusideoiden ja yritysmaailman kohtaamista tunnistamalla ja arvioimalla tutkimustulosten kaupallista merkittävyyttä, suojaamalla keksintöihin liittyvät immateriaalioikeudet ja muuttamalla ne menestyksekkääksi yritystoiminnaksi ja lisensseiksi elinkeinoelämälle.

Lue myös artikkeli: Valo The­ra­peu­tics ke­hit­tää uut­ta vi­ruk­seen pe­rus­tu­vaa syö­pä­hoi­toa

Lisätietoja:

Valo Therapeutics Oy
Antti Vuolanto, operatiivinen johtaja
antti.vuolanto@valotx.com
www.valotx.com