Miljoonarahoitus kansainväliselle verisyöpiä koskevalle tutkimushankkeelle

Professori Satu Mustjoen koordinoiman kansainvälisen tutkijakonsortion tavoitteena on kehittää uusia hoitoja huonoennusteisiin verisyöpiin.

Ensimmäinen yksilöllistetyn lääketieteen ERA PerMed -rahoitushaku on saatu päätökseen. Rahoitusta saaneissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa on mukana kolme Helsingin yliopistossa toimivaa tutkimusryhmää.

Professori Satu Mustjoki johtaa yhtä rahoituksen saaneista kansainvälisistä konsortioista, ja samassa konsortiossa on mukana myös tutkimusjohtaja Tero Aittokallion ryhmä. Lisäksi professori Olli Kallioniemen ryhmä on mukana toisessa rahoituksen saaneessa konsortiossa. 

ERA PerMed on Euroopan komission ja kansallisten tutkimusrahoitusorganisaatioiden muodostama verkosto, joka tukee yksilöllistä lääketiedettä edistäviä tutkimusprojekteja. Rahoitusta myönnetään vain kansainvälisille hankkeille, ja tutkijoita rohkaistaan monitieteellisyyteen. Rahoitettavien hankkeiden tulee yhdistää perustutkimusta sekä kliinistä tutkimusta laskennallisiin menetelmiin.

Mustjoen johtaman JAKSTAT-TARGET-konsortion tutkimus kohdistuu verisyöpiin.

– Niin sanotut kypsät T-soluleukemiat ja lymfoomat ovat verisyöpiä, joilla on yleensä erittäin huono ennuste ja joihin ei ole tehokasta hoitoa. Nämä sairaudet koostuvat erilaisista syöpätyypeistä, mutta niillä on myös yhteisiä piirteitä, kuten mutaatiot JAK/STAT-signalointireitin geeneissä, Mustjoki kertoo.

– Pyrimme ymmärtämään näiden sairauksien syntyä ja kehitystä, jotta voisimme löytää yksilöllisiä, tehokkaita hoitokeinoja näille potilaille. 

Konsortioon kuuluu kuusi tutkimusryhmää, joista kaksi on Helsingin yliopistosta, yksi Saksasta, yksi Itävallasta ja kaksi Kanadasta.

– Konsortiossa on mukana kliinisen lääketieteen, immunologian, tietojenkäsittelytieteen ja kemian asiantuntijoita, ja käytämme tutkimuksessamme ainutlaatuisia potilasnäytekokoelmia, kliinisiä rekistereitä, uusia hiirimalleja ja koneoppimisen työkaluja.  

Mustjoen johtama konsortio saa ERA PerMed -rahoitusta 1,562 miljoonaa euroa, josta Helsingin yliopiston tutkimusryhmille tulee 0,7 miljoonaa.

ERA PerMed -rahoitusta myönnettiin kaikkiaan kuudelle suomalaiselle tutkijalle, jotka ovat mukana neljässä eri konsortiossa. Rahoitus kanavoidaan Suomen Akatemian kautta, ja kaikki rahoitetut hankkeet siirtyvät osaksi ’Yksilöllistetty terveys – perimästä yhteiskuntaan’ (pHealth) -akatemiaohjelmaa

Lisätietoja:

Professori Satu Mustjoki
Puh. 09 4717 1898
satu.mustjoki@helsinki.fi
Hematology Research Unit