Miksi yksi lihoo ja toinen ei? Karri Silventoinen tutkii ihmisten ja maiden terveyseroja

Sosiaalisten terveyserojen professori tietää, millaiseksi kansanterveys on kehittymässä.

Mitä tutkit?

Keskeinen osa tutkimuksestani liittyy väestön terveyteen ja sen riskitekijöihin. Erityisesti minua kiinnostavat globaalit terveyserot ja se, miten sosiaaliset ja biologiset tekijät yhdessä vaikuttavat ihmisen terveyteen. Olen myös yhdistänyt näitä teemoja johtamassani tutkimushankkeessa, jossa on yhdistetty ja analysoitu 24:ssä maassa koottuja kaksosaineistoja.

Mi­hin ja mi­ten oman tut­ki­muk­se­si aihe vai­kut­taa? 

Geneettisillä eroilla on suuri vaikutus siihen, miksi toiset lihovat helpommin kuin toiset. Liikunta ja hyvä sosiaalinen ympäristö voivat kuitenkin tukahduttaa lihavuudelle altistavien geenien vaikutusta. Erityisesti perheissä, joissa on taipumusta lihavuuteen, on tärkeää kannustaa lapsia liikuntaan ja rakentaa ympäristö, joka muutenkin tukee terveellistä elämäntapaa. Tätä voi edistää tutkimuksella.

Mikä omalla alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Kansainväliset vertailut ovat inspiroineet minua väitöskirjan tekemisestä asti. Viime vuosina olen tehnyt paljon tutkimusyhteistyötä Itä-Aasiaan, erityisesti Japaniin, mutta myös Kiinaan ja Etelä-Koreaan. Itä-Aasian vauraat ja nopeasti vaurastuvat teollisuusmaat ovat monessa suhteessa kiinnostava vertailukohta Euroopalle ja Yhdysvalloille. Samalla ne auttavat kyseenalaistamaan monia totuttuja ajatusmalleja. 

 

Karri Silventoinen on sosiaalisten terveyserojen professori valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Karri Silventoisen uuden professorin tervetuliaisluento 4.12.2019.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.