Mikko Myrskylä – Iäkäs vanhempi on lapsen etu
Lasten hankkiminen vanhemmalla iällä on tilastollisesti hyvä asia, sanoo yhteiskuntatilastotieteen professori Mikko Myrskylä.

”Synnyttäjien ikä nousee”, ”Isäksi ja äidiksi tullaan aina vain myöhempään” ”Ensisynnyttäjän iällä merkitystä”.

Otsikot viime vuosilta kertovat, että lapsia hankitaan aiempaa myöhemmin. Tämä havainto on aivan totta, myöntää Helsingin yliopiston yhteiskuntatilastotieteen tuore professori Mikko Myrskylä.

Se, mistä Myrskylä ei innostu, on useimpien uutisten huolestunut, suorastaan pelotteleva sävy. Se, kuinka uutisessa toisensa jälkeen korostetaan, miten raskauden riskit kasvavat synnyttäjän iän mukana.

– Toisin kuin lehtijutuista voisi päätellä, iäkkäämpien vanhempien lapset pärjäävät paremmin kuin nuorempien vanhempien. He ovat keskimäärin terveempiä, koulutetumpia ja elävät pidempään.

Hän kertoo esimerkin ruotsalaisista varusmiehistä, joiden terveystietoja hän on käynyt läpi.

– Iäkkäämmille vanhemmille syntyneet varusmiehet pärjäsivät paremmin älykkyystesteissä ja olivat pidempiä kuin nuoremmille syntyneet. Pituus sinänsä ei ole kovin tärkeää, mutta se korreloi yleisen terveyden kanssa, Myrskylä huomauttaa.

Myrskylä ei kiistä raskauden riskien kasvua iän myötä. Ilmiö on todellinen, mutta jää muiden tekijöiden alle.

– Iäkkäämmät vanhemmat ovat tyypillisesti varakkaampia. Jopa Suomessa tämä vaikuttaa siihen, millaisia terveyspalveluita lapsi saa, Myrskylä huomauttaa.

Tutkimusten mukaan iäkkäämpien ihmisten parisuhteet ovat vakaampia ja takaavat näin lapsille turvatumman kasvuympäristön. Iäkkäämmät vanhemmat ovat myös lasten hankinnan jälkeen tyypillisesti onnellisimpia kuin nuoremmat.

– Erityisen hurjia ovat nuorien isien luvut. Heillä onnellisuuden kokemus laskee jyrkästi lasten myötä.

Tärkeä merkitys on myös ympäristöllä. Vaikka kriisipuheesta voisi toisin luulla, yhteiskunta kehittyy koko ajan parempaan suuntaan. Niinpä myöhemmällä iällä saadut lapset altistuvat keskimäärin vähemmän taudeille, saavat parempaa ravintoa ja nauttivat paremmista yhteiskunnallisista palveluista kuin nuoremmalla iällä saadut.

Lasten hankinnan myöhentymistä tutkinut Myrskylä toivoisikin pelkkiä uhkia korostavan uutisoinnin ohelle muistutusta myös suuresta linjasta.

– Jos lapsia haluaa, niin tietenkään niiden hankintaa ei kannata lykätä loputtomasti. Voi käydä, että niitä ei saa. Mutta iäkkäistä vanhemmista puhuminen pelkkänä yhteiskunnallisena ongelmana ei anna oikeaa kuvaa ilmiöstä.