Memocate tarjoaa uusia työkaluja muistisairaiden hoivaan

Helsingin yliopiston tutkimukseen perustuva start up -yritys tarjoaa ratkaisuja muistisairauksista johtuviin vuorovaikutuksen ongelmiin.

Muistisairaudet ovat kehittyneissä maissa jo kansantauteja. Väestön ikääntyessä muistisairaiden määrä kasvaa. Muistisairaudet aiheuttavat kommunikaatio-ongelmia, jotka vaikeuttavat sekä puheen tuottamista että sen ymmärtämistä.

Memocate syntyi vastauksena tähän ongelmaan. Se tarjoaa digitaalisesti tuettuja palveluita vuorovaikutuksen parantamiseksi: verkkomateriaaleja, konsultointia ja koulutusta. Tulevaisuudessa palveluja tuotetaan myös omaishoitajien ja oppilaitosten tarpeisiin.

 

Onnistunut viestintä kuntouttaa

Koska muistisairas ihminen ei aina pysty ilmaisemaan tunteitaan ja ajatuksiaan sanallisesti, ilmaisukeinojen puute saattaa purkautua haasteellisena käytöksenä.

– Yksinkertaisimmillaan muistisairas ei vaikkapa huomaa, että hänelle puhutaan, jos hoitaja ei pysähdy hänen kohdalleen. Tämä tuottaa väärinymmärryksiä ja turhautumista, kuvailee professori Camilla Lindholm, toinen yrityksen perustajista.

Oikeanlainen viestintä muistisairaan kanssa toimii todistetusti tehokkaana lääkkeettömänä kuntoutuksena, joka ehkäisee haasteellista käyttäytymistä ja helpottaa sekä muistisairaiden että vuorovaikutuskumppaneiden arkea.

 

Ryhdy yhteistyökumppaniksi

Memocate tekee jo yhteistyötä useamman kunnan ja hoitokodin kanssa.

– Tällä hetkellä etsimme lisää yhteistyökumppaneita tuotekehitykseen ja kansainvälistymisen tueksi, kertoo toinen perustajista, toimitusjohtaja Heikki Viitanen.

Memocate perustuu Helsingin yliopistossa tehtyyn tutkimukseen. Kaupallistamisessa apuna on ollut Helsingin yliopiston omistama Helsinki Innovation Services (HIS).

 

Memocate Slushissa 2016

Memocate yliopiston verkkosivuilla

Memocate-video Youtubessa suomeksi