Masennus ja ahdistus opiskelijoiden lääkärikäyntien yleisin syy

Joka viides opiskelija hakee apua mielenterveysongelmien vuoksi. Mielenterveyspalvelujen kasvavaan kysyntään on otettu avuksi sähköiset hoitokontaktit.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) yleislääkärin vastaanotolle hakeudutaan yleisimmin masennuksen ja ahdistuksen vuoksi. Joka kolmas yliopisto-opiskelija pelkää sosiaalisia tilanteita, ja stressiä aiheuttaa erityisesti esiintyminen.

Opintojen suoritustahtia koskevat odotukset ovat myös kiristyneet viime vuosina niin, että opiskelua vaikeuttavat fyysiset ja psyykkiset pulmat ovat nousseet uudella tapaa esiin, toteavat Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnat joulukuun alussa tekemässään keskustelunavauksessa.

Opiskelijoiden kynnys ottaa yhteyttä mielenterveysongelmien vuoksi on madaltunut.

HYYn ja AYYn mukaan näiden kahden yliopiston opiskelijoista jopa viidesosa on niin kutsuttuja osaopiskelukykyisiä. ”Kukin kykynsä mukaan” -kartoituksen mukaan osaopiskelukykyisillä on ongelmia niin toimeentulossa kuin opintojen sujumisessa. Avuksi kaivataan uusia verkostoja, kuten yliopistojen tukipalveluiden, terveydenhoidon ja kaupungin sosiaalitoimen yhteistyön tiivistämistä, ylioppilaskunnissa arvioidaan.

Apua osataan hakea

Myönteistä on, että opiskelijat tiedostavat ongelmansa varsin hyvin ja osaavat hakea apua.

‒ Opiskelijoiden kynnys ottaa yhteyttä mielenterveysongelmien vuoksi on madaltunut, sanoo YTHS:n mielenterveystyön johtava ylilääkäri Päivi Pynnönen.

Hoitotakuu koskee myös opiskelijaterveydenhuoltoa.

Tämä näkyy palveluiden saatavuudessa ja jonotusajoissa. Onneksi kaikkea apua ei kuitenkaan tarvitse jonottaa, sillä sähköisiä palveluita ja sovelluksia hyödynnetään myös mielenterveysongelmien hoidossa.

‒ Hoitotakuu koskee myös opiskelijaterveydenhuoltoa. Hoitotakuun myötä hoitojaksot ovat lyhentyneet, Pynnönen kertoo.

Alle 23 vuotiaiden on päästävä mielenterveyspalveluiden kiireettömään hoitoon kolmessa kuukaudessa, yli 23 vuotiaiden puolen vuoden kuluessa.

Psykologi vastaanottaa iPadissa

Opiskelijoiden avunsaantia nopeuttaakseen YTHS panostaa yhä enemmän sähköisiin palveluihin.

Syksyllä 2013 opiskelijoille aukesi Kansalaisen asiointitili -palvelun kautta mahdollisuus keskustella psykologin kanssa kirjoittamalla, ajasta ja paikasta riippumatta. Sittemmin etäyhteyteen on saatu mukaan myös ääni ja kuva.

Tämän vuoden alusta YTHS:ssä on kokeiltu videovälitteistä MeeDoc-etäkonsultaatiota, joka tuo helpotusta pienemmille paikkakunnille, joissa ei ole tarjolla kaikkia opiskeluterveydenhuollon palveluja.

Tulevaisuudessa ehkä osa hoitokäynneistä korvautuu kotoa otetulla etäyhteydellä.

Etäkonsultaatiossa opiskelija ottaa yhteyden hoitohenkilökuntaan iPadin avulla YTHS:n terveydenhoitajan vastaanotolla. Etäyhteyden konsultaatiossa hyödynnetään muun muassa psykologin, psykiatrisen erikoissairaanhoitajan, ihotautilääkärin, yleislääkärin ja seksuaalineuvojan asiantuntemusta.

Hyvää palautetta opiskelijoilta

Videokonsultaatiolla on ollut tänä vuonna 300 käyttäjää. Eniten on hoidettu juuri psyykkisiä pulmia. 

‒ Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä palveluun ja suosittelevat sitä muille. Tulevaisuudessa ehkä osa hoitokäynneistä korvautuu kotoa otetulla etäyhteydellä, YTHS:n johtajaylilääkäri Sami Raasakka uskoo.  

‒ Opiskelijoille digitaalisuus on luontevaa ja tätä kautta voidaan mukaan saada myös ”nörtit”, jotka eivät hakeudu hoitoon perinteiselle vastaanotolle.

Videokonsultaatiota suunnitellaan laajennettavaksi vuoden 2015 alusta kaikille YTHS:n terveysasemille. Vuoden kestänyttä kokeilua on YTHS:n kumppanina rahoittanut Sitra.