Maija Pietilälle kolmivuotinen rahoitus virusten lisääntymisen estämistutkimukseen

Tutkijatohtori Maija Pietilä on saanut Helsingin yliopiston 150 000 euron suuruisen kolmivuotisen apurahan. Pietilän ryhmä tutkii virusten monistumista ja soveltaa tietoa uusien viruslääkkeiden kehittämiseksi.

Positiivisäikeiset RNA-virukset ovat suuri uhka ihmisten terveydelle. Tähän virusryhmään lukeutuvat Zika-viruksen lisäksi esimerkiksi suolistotauteja aiheuttavat enterovirukset, hengitystieinfektioita aiheuttavat koronavirukset ja kuumetauteja ja aivotulehduksia aiheuttavat alfavirukset.

Nämä virukset muokkaavat voimakkaasti solujen kalvoja, sillä ne monistavat perimänsä kalvojen yhteydessä olevissa koneistoissa. Kalvorakenteet suojaavat viruksen perimäainesta solujen puolustusmekanismeilta.

– Tutkimme virusten tuottamia monistuskoneistoja ja selvitämme niiden rakenneosat, kolmiulotteisen rakenteen ja toiminnan yksityiskohtaiset mekanismit. Sovellamme tätä tietoa uusien viruslääkkeiden seulonnassa, ja selvitämme löydettyjen yhdisteiden kyvyn estää virusten monistuminen, sanoo kolmivuotisen Helsingin yliopiston apurahan saanut tutkijatohtori Maija Pietilä maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.

Toistaiseksi on olemassa hyvin vähän tietoa, kuinka positiivisäikeiset RNA-virukset muokkaavat solujen kalvoja ja mistä osista monistuskoneistot muodostuvat. Selvittämällä nämä yksityiskohdat pystytään tehokkaasti kohdentamaan lääkkeitä näitä viruksia vastaan.

– Tämä olisi huomattava edistysaskel, sillä esimerkiksi alfaviruksia vastaan ei vielä ole löydetty yhtään tehokasta lääkettä tai rokotetta, Maija Pietilä toteaa.