Liikunta suojaa lapsia digitaalisen median käytön haitallisilta vaikutuksilta painoon myöhemmin nuoruudessa

Kuusi tuntia vapaa-ajan liikuntaa viikossa 11-vuotiaana pienensi runsaaseen ruutuaikaan liittyvää ylipainon riskiä 14-vuotiaana, selvisi Helsingin yliopiston ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksen tutkimuksessa.

Lasten ja nuorten ylipaino on yksi merkittävimpiä terveyshaasteita maailmanlaajuisesti. Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa selvitettiin, onko suomalaisten kouluikäisten lasten digitaalisen median käyttö yhteydessä ylipainon riskiin myöhemmin nuoruudessa. Tutkimuksessa kartoitettiin myös sitä, vaikuttaako lasten liikunta-aktiivisuus tähän mahdolliseen yhteyteen.

Yli 6 tuntia liikuntaa viikossa näyttäisi kumoavan runsaan ruutuajan haittoja

Lasten runsas digitaalisen median käyttö on yhteydessä ylipainon riskiin myöhemmin nuoruudessa. Liikunnalla näyttää kuitenkin olevan suojaava vaikutus näitä haitallisia vaikutuksia vastaan.

Tutkimuksessa selvisi, että runsas digitaalisen median käyttö 11-vuotiaana oli yhteydessä suurentuneeseen ylipainon riskiin 14-vuotiaana niillä lapsilla, jotka ilmoittivat liikkuvansa vapaa-ajalla alle kuusi tuntia viikossa. Niillä lapsilla, jotka ilmoittivat liikkuvansa kuusi tuntia viikossa tai enemmän tätä yhteyttä ei havaittu.

Tutkimuksessa oli mukana 4 661 lasta Fin-HIT eli Hyvinvointi teini-iässä -tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuneet lapset raportoivat, kuinka paljon he käyttävät aikaa istuen digitaalisen median parissa ja liikkuvat kouluajan ulkopuolella.

Tutkimuksessa otettiin huomioon myös muita ylipainoon mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten lapsuuden ruokailutottumukset ja unen määrä, sekä nuoruuden digitaalisen median käyttö ja liikunta-aktiivisuus. Lapsuuden liikunnan mahdollinen suojaava vaikutus digitaalisen median käytön ja myöhemmän ylipainon riskin väliseen yhteyteen pystyttiin vahvistamaan muista tekijöistä huolimatta.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Journal of Physical Activity and Health -tiedejulkaisussa.

Liikkeelle suositusten mukaisesti

– Liikunnan vaikutusta digitaalisen median käytön ja ylipainon väliseen yhteyteen ei ole vielä laajasti tutkittu, kertoo tutkijatohtori Elina Engberg.  

Lisää tutkimuksia tarvitaan selvittämään tarkemmin, mikä määrä digitaalisen median käyttöä paikallaan ollen lisää ylipainon riskiä, ja kuinka paljon ja minkä tehoista liikuntaa tarvitaan suojaavan vaikutuksen aikaansaamiseksi. Tässä tutkimuksessa liikunnan ja median käytön määrä oli lasten itsensä raportoimaa eikä liikunnan tehoa kysytty, joten lisätutkimuksille on aihetta.

– Hyvä ohjenuora on noudattaa uutta suomalaista lasten ja nuorten liikkumissuositusta, jonka mukaan kaikille 7−17-vuotiaille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia päivässä yksilölle sopivalla tavalla ja ikä huomioiden, sanoo Engberg. Lisäksi runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi välttää.Artikkeli:

Elina Engberg, Marja H. Leppänen, Catharina Sarkkola, Heli Viljakainen. Physical Activity Among Preadolescents Modifies the Long-Term Association Between Sedentary Time Spent Using Digital Media and the Increased Risk of Being Overweight. Journal of Physical Activity and Health, 2021. DOI: 10.1123/jpah.2021-0163

 

Lisätietoja:

tutkijatohtori Elina Engberg

p. 040 5662341

elina.engberg@helsinki.fi

Twitter: @ElinaEngberg