Leukemiasolun 'propagandareitti' löytyi

Akuutti T-lymfoblastinen leukemia (T-ALL) on aggressiivinen verisyöpä. Suomalaisen ja kiinalaisen tutkimusryhmän yhteistyö on nyt avannut mahdollisuuksia uusien hoitojen kehittämiseen tähän vaikeaan sairauteen.

Jinan yliopistossa Kantonissa työskentelevän professori Daoguang Yanin tutkimusryhmä on yhdessä Meilahden kampuksella Minervan tutkimuslaitoksessa toimivan professori Vesa Olkkosen kanssa löytänyt uuden mekanismin, joka vahvistaa T-leukemiasolujen elinkykyä ja edistää solujen lisääntymistä.

Tutkijat havaitsivat, että T-ALL-leukemiasolut käyttävät aivan erityistä signalointireittiä pystyäkseen ylläpitämään voimakasta hapesta riippuvaista energia-aineenvaihduntaansa ja lisääntymiskykyään. Keskeistä osaa reitissä näyttelee ORP4L-niminen proteiini, joka ilmentyy vain T-leukemiasoluissa mutta ei terveissä T-soluissa.

– Uudet tulokset osoittavat, että ORP4L kokoaa sairaiden solujen solukalvolla viestejä välittävän valkuaisaineryhmän, joka kiihdyttää kalsiumionien vapautumista solulimakalvostosta. Näin solujen happea kuluttavat ’voimalat’, mitokondriot, voivat tuottaa energiaa täydellä teholla, kertoo professori Olkkonen.

Löydetyn elintärkeän signalointireitin katkaiseminen voisi estää syöpäsolujen kasvun ja jakautumisen. Niinpä signalointireitin tunnistaminen avaa mahdollisuuden kehittää uusia, reitin eri osiin kohdistuvia leukemiahoitoja. Tutkimus julkaistaan arvostetussa Nature Communications-lehdessä.

KIINNOSTUS ORP-PROTEIINEIHIN YHDISTI TUTKIJAT

Professori Yan on johtanut tutkimusryhmää Jinan-yliopistossa, Guangzhoussa, Kantonissa vuodesta 2009 lähtien. Työskennellessään v. 2005 - 2007 Helsingissä Kansanterveyslaitoksessa Yan kiinnostui ihmisen oksisteroleja eli hapettuneita kolesterolijohdannaisia sitovien proteiinien (ORP) perheestä ja sen toiminnasta solusignaloinnissa. ORP-proteiineja esiintyy soluelinten välisissä kosketuskohdissa: ne kuljettavat rasva-aineita sekä välittävät signaaleja soluelinten välillä.

ORP4-proteiinin oli jo aiemmin havaittu ilmentyvän epänormaalin voimakkaasti tietyissä syöpäsoluissa, ja Yan ja Olkkonen epäilivät sen välittävän solujen pahanlaatuisuutta ylläpitävää signalointia. Yan havaitsi vuonna 2009 ORP4L:n ilmentyvän runsaana T-ALL-leukemiasoluissa, ja hän on seitsemän vuoden ajan tutkinut tämän proteiinin toimintaa ja sen merkitystä leukemiassa.

Olkkosen tutkimusryhmä tunnisti ORP-proteiiniperheen vuosina 1999 - 2001 ja tutkii edelleen näiden proteiinien, muun muassa ORP4L:n, toimintaa. Olkkonen on vieraillut säännöllisesti Yanin laboratoriossa ja ohjannut yhdessä Yanin kanssa laboratorion päähankkeena tehtävää ORP4L-tutkimusta.

ORP-ESTÄJISTÄ UUSIA SYÖPÄLÄÄKKEITÄ?

Nyt julkaistussa tutkimuksessa on hyödynnetty sekä viljeltyjä T-leukemiasolulinjoja että suoraan potilaiden verestä eristettyjä sairaita soluja. ORP4L-proteiinin ilmentyminen soluviljelmissä on kokeellisesti estetty tai sitä on ylituotettu. Proteiinin merkitystä leukemiasolujen lisääntymisessä on tutkittu myös in vivo siirtämällä ORP4L-manipuloituja ihmisen leukemiasoluja immuunipuutoksisiin hiiriin.

– Erityisen kiinnostavaksi nyt tehdyt havainnot tekee se, että ORP-proteiineille on löydetty pienimolekyylisiä estäjiä, joista voidaan mahdollisesti kehittää uusia lääkkeitä T-ALL-leukemian ja kenties muidenkin syöpien hoitoon, Olkkonen toteaa.  

Lisätietoa:
Professori Vesa Olkkonen
Lääketieteen tutkimuslaitos Minerva ja Helsingin yliopisto
Sähköposti: vesa.olkkonen@helsinki.fi
Puh. 050 4112297

Reference: Yan, Olkkonen & al. ORP4L is essential for T-cell acute lymphoblastic leukemia cell survival. 1st September 2016 in Nature Communications. DOI 10.1038/NCOMMS12702