Leukemiapotilaat avaavat tietä yksilölliselle syövänhoidolle

Yksilöllisesti räätälöity lääkehoito saattaa olla hyödyksi huonoennusteista leukemiaa sairastavalle potilaalle. Suomen molekyylilääketieteen instituutin ja yliopistosairaalan yhteisen tutkimuksen ensimmäiset tulokset ovat rohkaisevia.

Tutkijat uskovat, että nyt kehitetyillä menetelmillä voidaan tulevaisuudessa tarjota yksilöllisiä lääkehoitoja myös muille syöpäpotilaille.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa oli mukana 18 akuuttia myelooista leukemiaa (AML) sairastavaa potilasta, joiden sairauteen tavanomainen hoito ei enää tehonnut.

Tutkijat selvittivät laboratoriossa, miten tutkimukseen osallistuneilta potilailta kerätyt syöpäsolut reagoivat yli kahteensataan syövän hoitoon hyväksyttyyn tai vielä kehitysvaiheessa olevaan lääkeaineeseen. Potilasta hoitavalle lääkärille toimitettiin tieto kunkin potilaan syöpään todennäköisimmin tehoavista lääkkeistä.

Useita potilaita hoidettiin lääkkeillä, jotka oli valittu tämän tiedon perusteella, ja osa potilaista hyötyi selvästi hoidoista.

– Erityistä tässä hankkeessa on se, että yhdistämme kolmea erityyppistä tietoa: potilaan sairaudesta kerättyä kliinistä tietoa, tietoa siitä, miten hänen syöpäsolunsa reagoivat tutkittuihin lääkeaineisiin, sekä tietoa syöpäsolujen geenivirheistä, kertoo Krister Wennerberg, yksi hankkeen johtavista tutkijoista.

– Tässä tutkimuksessa mukana olleet potilaat olivat vakavasti sairaita eivätkä nykyään käytettävissä olevat lääkkeet enää tehonneet heidän sairauteensa. Tulevaisuudessa toivomme voivamme hoitaa potilaita jo heidän sairautensa aiemmassa vaiheessa käyttämällä tehokkaita useamman lääkkeen yhdistelmiä, huomauttaa professori Olli Kallioniemi.

HYKS:n hematologian klinikan ylilääkäri, professori Kimmo Porkka on innostunut tutkimuksesta:

– Olemme iloisia siitä, että pystymme tarjoamaan tutkimuksessa mukana oleville potilaille todella yksilöityä hoitoa. Toivottavasti voimme tulevaisuudessa laajentaa tätä myös muunlaisia syöpiä sairastaviin potilaisiin, hän toteaa.

Katso videot:

Lääkeherkkyystutkimus - mahdollisuuksia yksilöllistettyyn syöpähoitoon https://vimeo.com/67191892

Perimän sekvensointi - mahdollisuuksia yksilöllistettyyn syöpähoitoon https://vimeo.com/67113202