Leena Peltonen –tiedepalkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa suomalaiselle huippututkijalle

Kolmas akateemikko Leena Palotien elämäntyötä kunnioittava tiedepalkinto (Leena Peltonen Prize for Excellence in Human Genetics) on myönnetty menestyneelle suomalaiselle geenitutkijalle, ryhmänjohtajana New York Genome Centerissä ja apulaisprofessorina Columbian yliopistossa työskentelevälle tohtori Tuuli Lappalaiselle.

Lappalaisen tutkimus keskittyy väestössä esiintyvän geneettisen vaihtelun biologisten vaikutusten selvittämiseen. Palkinto jaettiin Milanossa tänään 16. kesäkuuta 2018. 

POIKKEUKSELLISET TIETEELLISET ANSIOT RATKAISIVAT

Tuuli Lappalainen suoritti perustutkintonsa Turun yliopistossa. Tieteellisen uransa hän aloitti Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutissa, jossa väitteli ihmisgenetiikan alalta tohtoriksi vuonna 2009. Väitöskirjatyönsä jälkeen hän jatkoi menestyksekästä tutkijanuraansa Sveitsissä Geneven yliopistossa ja USA:ssa Stanfordin yliopistossa. Vuodesta 2014 lähtien hän on johtanut omaa tutkimusryhmäänsä New York Genome Centerissä.

Lappalaisen tutkimusryhmän tavoitteena on ymmärtää geneettisen vaihtelun merkitystä geenien ilmenemiseen eri solutyypeissä ja kudoksissa. Ryhmä hyödyntää sekä laskennallisia, molekyylibiologisia että populaatiogeneettisiä menetelmiä ja soveltaa kertynyttä tietoa sairauksien solutason mekanismien selvittämiseen. Lappalainen on uransa aikana ollut keskeisessä roolissa useissa merkittävissä kansainvälisissä tutkimuskonsortioissa ja osallistunut useiden tutkijayhteisön vapaasti hyödynnettävissä olevien laajojen geneettisten tutkimusaineistojen tuottamiseen.

– Tuuli Lappalainen nousi selkeäksi voittajaehdokkaaksi kaikkien erinomaisten ehdokkaiden joukosta sekä poikkeuksellisten tieteellisten ansioidensa että suuriin tieteellisiin yhteistyöhankkeisiin antamansa panoksen ansiosta. Nämä ominaisuudet huomioiden voimme todeta hänen olevan äärimmäisen sopiva valinta Leena Peltosen nimeä kunnioittavan palkinnon saajaksi ja komitea oli yksimielinen päätöksessään, sanoo palkinnonsaajan nimenneen työryhmän johtajana toiminut professori Mark McCarthy Oxfordin yliopistosta.

LEENA PELTONEN -TIEDEPALKINTO JAETTIIN NYT KOLMANNEN KERRAN

Akateemikko Leena Palotien (Peltonen) muistoa kunnioittava 10 000 euron arvoinen tunnustuspalkinto jaetaan muutaman vuoden välein ansioituneelle ihmisgenetiikan alan tutkijalle. Varat tulevat Paulon Säätiön hallinnoimasta, lahjoitusvarojen turvin vuonna 2010 perustetusta akateemikko Leena Palotien muistorahastosta. Palkinnon saajan tulee olla uransa alkuvaiheessa oleva, mutta jo menestyksellisesti ihmisperimän salaisuuksia selvittänyt tutkija. Ensimmäinen Leena Peltonen -palkinto myönnettiin Helsingissä vuonna 2013 Cecilia Lindgrenille ja toinen vuonna 2016 Benjamin Nealelle. Tänä vuonna palkinto jaettiin ensimmäisen kerran Euroopan suurimman ihmisgenetiikan alan konferenssin (ESHG) yhteydessä. Ehdotuksia kolmannen Leena Peltonen -palkinnon saajaksi tuli 23 kpl.

 – On hienoa, että Leenan muistoksi on luotu tiedepalkinto nimenomaan kansainvälisille nuorille tutkijoille, ja on suuri kunnia olla sen vastaanottaja. Suomesta on saanut hyvät eväät maailmalla pärjäämiseen. Tieteessä menestystä harvoin saavutetaan yksin puurtamalla, ja suuri kiitos kuuluu entisille ohjaajilleni, yhteistyökumppaneilleni ja etenkin tutkimusryhmälleni, toteaa Tuuli Lappalainen.

– Leena Peltonen -palkinnon jakamisella Paulon Säätiö haluaa edistää korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta. Olen iloinen, että pääsemme tälläkin kerralla palkitsemaan kansainvälisesti menestyneen nuoren tutkijan. Tällä kertaa palkinnonjako osui erityisen sopivasti juuri Leena Palotien syntymäpäiväksi, toteaa Paulon Säätiön hallituksen puheenjohtaja Timo Ritakallio.

Palkinnon saajan yhteystiedot:
Tuuli Lappalainen
Sähköposti: tlappalainen@nygenome.org
Puh: +1-917 753 2661 

Lisätietoja:
Professori Samuli Ripatti
Sähköposti: samuli.ripatti@helsinki.fi
Puh: 040 567 0826 (Sari Kivikko)

Paulon Säätiö
www.paulo.fi

Linkki Tuuli Lappalaisen tutkimusryhmän sivuille:
https://tllab.org/