Lapsuuden rankat syöpähoidot heijastuvat aikuisiän terveyteen

Lapsuuden kantasolusiirtohoitoon liittyy riski verisuonten ja sukurauhasten ennenaikaiseen vanhenemiseen ja raihnaisuuteen, osoittaa Helsingin yliopistossa 10.6. tarkastettava väitöstutkimus.

– Lapsena kantasolusiirtohoidon saaneita tulee seurata säännöllisesti aikuisiässä mahdollisesti heikkenevän sydän- ja munasarjatoiminnan, kohonneen verenpaineen ja kehittyvän ateroskleroosin vuoksi. Heitä tulisi myös aktiivisesti ohjata terveellisiin elämäntapoihin, sanoo lastentautien erikoislääkäri Anu Vatanen.

Vatasen väitöstutkimus osoitti, että lapsuudessa saatu kantasolusiirto ja sen esihoitona annettu koko kehon sädetys tai kemoterapia lisäsivät muun muassa ennenaikaisten vaihdevuosien sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.

Väitöstutkimuksessa oli mukana kaksi potilasaineistoa. Ensimmäinen aineisto käsitti 92 parantunutta naispotilasta, jotka olivat saaneet kantasolusiirron alle 20-vuotiaina vuosina 1978 – 2000 joko Helsingin yliopistollisessa sairaalassa tai Karoliinisessa yliopistosairaalassa Tukholmassa. Toiseen aineistoon kuului 19 korkean riskin neuroblastoomasta parantunutta potilasta, joita oli hoidettu Suomessa vuosina 1980 - 2000.

Ensimmäisen ryhmän potilailla korkeampi ikä kantasolusiirron hetkellä ja koko kehon sädetys tai busulfan-pohjainen esihoito ennustivat munasarjatoiminnan ennenaikaista loppumista ja munasarjojen vanhenemista. Pään sädehoito ennen kantasolusiirtoa tai kantasolusiirto taudin uusimisen jälkeen lisäsivät riskiä munasarjojen toiminnan hiipumiseen.

Korkean riskin neuroblastoomapotilailla havaittiin enemmän sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä kuin ikävakioiduilla verrokeilla. Potilaiden valtimoissa oli useammin plakkeja ja heillä esiintyi enemmän verisuonten sisäkerroksen paksuuntumista sekä valtimoiden joustavuuden alentumista kuin verrokeilla, ja lisäksi heidän sydämensä vasen kammio oli useammin paksuuntunut ja sydämen toiminta heikentynyt. Potilailla oli myös lyhyemmät telomeerit kuin verrokeilla, ja heillä todettiin useammin raihnaisuuteen liittyviä löydöksiä, kuten vähentynyttä lihasmassaa, hitautta, heikkoutta ja vähäistä fyysistä aktiivisuutta. Raihnaisuus liittyi huonoon sydän- ja verisuoniterveyteen sekä krooniseen tulehdukseen.

LL Anu Vatanen väittelee 10.6.2016 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Accelerated aging after hematopoietic stem cell transplantation in childhood - Early menopause, premature cardiovascular aging and frailty". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Lastenklinikka, Niilo Hallman sali, Stenbäckinkatu 11. Vastaväittäjänä on dosentti Olli Lohi, Tampereen Yliopisto, ja kustoksena on professori Markku Heikinheimo. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis –palvelussa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161307

Väittelijän yhteystiedot:

Sähköposti: anu.vatanen@fimnet.fi