Lääkäri hoitaa sairauksia, mutta kuka hoitaisi vanhusta?

Farmasian ammattilaisen ja omahoitajan juttuhetki vanhuksen kotona vähentäisi päivystyskäyntejä, farmasian alalta toukokuussa väitellyt Heini Kari näkee. Erityisesti useita lääkkeitä syöviltä ikäihmisiltä pitäisi kysyä, mitä heille kuuluu ja kuinka elämä sujuu.

Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehdessä 5/2022.

Vastaanotolla potilas ja lääkäri keskittyvät usein yhteen ongelmaan. Jos käsi on kipeä, tutkitaan kättä. Kukaan ei kysy, mitä potilaalle muuten kuuluu.

Kannattaisi kysyä, farmasian tutkija Heini Kari sanoo. Elämäntilanteen kokonaiskuva olisi erityisen tärkeä, kun asiakas on iäkäs ihminen, jolla on monia sairauksia ja joka syö päivittäin jopa kymmentä lääkettä.

Kari kehitti väitöstyössään toimintatapaa, jossa omahoitaja ja farmasian ammattilainen vierailevat ikäihmisen kodissa ja keskustelevat hänen tarpeistaan ja toiveistaan. Samalla kun asiakkaan sairaudet ja lääkityslista käydään läpi, esille tulevat muutkin hänen mieltään askarruttaneet asiat.

— Kirjasimme ylös itsehoitolääkkeet ja paljon muuta, mikä ei lyhyen lääkärivastaanoton aikana ehdi tulla esille.

Jos vanhus koki olevansa yksinäinen, tiimi keskusteli harrastusmahdollisuuksista, vaikkapa kuorolaulusta. Keskustelun jälkeen farmasian ammattilainen teki arvion lääkehoidon kokonaisuudesta ja hoitaja laati omahoitosuunnitelman, jonka tiimi kävi läpi lääkärin kanssa.

Lääkelistan läpi käyminen vie aikaa

Palaveri ja sitä edeltänyt juttutuokio potilaan kanssa saattavat säästää aikaa ja terveydenhuollon voimavaroja esimerkiksi vähentämällä päivystyskäyntejä, Kari kertoo.

— Jos potilas käy lääkärissä viitenä päivänä vuodessa, hyvin olennaista on, mitä hän tekee 360 päivän aikana käyntien välissä.

Lääkityslistatkaan eivät aina ole ajan tasalla. Lääkäriltä kuluu aikaa niiden perkaamiseen, varsinkin jos potilasta hoidetaan useammassa eri paikassa.

Torniossa toteutettu toimintamalli näyttäisi olevan tehokas normaaliin hoitokäytäntöön verrattuna. Tutkija painottaa inhimillistä ja kunnioittavaa ajattelutapaa.

— Kehittynyt lääketiede mahdollistaa yhä useammalle pitkän elämän. Toivoisin, että ikääntyvät nähtäisiin voimavarana ja tärkeinä yhteiskunnan jäseninä eivätkä ongelmana, joka vie resursseja.

Proviisori Heini Karin väitöskirja Iäkkäiden omahoidon tukeminen moniammatillisesti perusterveydenhuollossa: Lääkehoidon kokonaisarvioinnin sisältävän ihmiskeskeisen omahoitomallin kehittäminen ja arviointi tarkastettiin 20.5. Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa.

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston tiedeaikakauslehti, joka on sitoutunut Journalistin ohjeisiin.