Laaja kartoitus tyypin 1 diabetesta sairastavien naisten lisääntymisterveydestä

Raskaudenkeskeytykset, sterilisaatio ja pienempi lapsiluku ovat edelleen tavallisempia tyypin 1 diabetesta sairastavilla naisilla kuin heidän ikätovereillaan. Diabetesta sairastavien ja verrokkiryhmän väliset erot ovat kuitenkin pienemmät nuoremmissa ikäryhmissä.

Helsingin yliopistossa tehdyssä väitöskirjatutkimuksessa on kartoitettu suomalaisten tyypin 1 diabetesta sairastavien naisten lisääntymisterveyttä. Laaja tutkimus käsittää 2 300 naista, joilla on todettu tyypin 1 diabetes alle 18-vuotiaana vuosien 1965–1979 välisenä aikana. Tulokset osoittavat, että tyypin 1 diabetesta sairastavat naiset saavat vähemmän lapsia ja että heille tehdään enemmän raskaudenkeskeytyksiä ja sterilisaatioita kuin verrokkiryhmän naisille. Sitä vastoin vaihdevuosi-ikä ei ole keskimäärin alempi kuin väestössä yleensä.

– Vaihdevuodet alkoivat keskimääräistä aiemmin vain niillä naisilla, joilla oli vaikeita mikrovaskulaarisia komplikaatioita kuten esimerkiksi proliferatiivista retinopatiaa, joka tukkii silmien verkkokalvojen verisuonia ja heikentää verenkiertoa, sanoo terveydenhuollon erikoislääkäri, LT Lena Sjöberg, jonka väitöskirja tarkastettiin huhtikuussa.

Suomessa arvioidaan, että noin 0,6 prosentilla kaikista synnyttäjistä on tyypin 1 diabetes, mikä tarkoittaa noin 300 naista vuodessa.

– Tyypin 1 diabetes on Suomessa yleisempi kuin missään muussa maassa. Tyypin 1 diabetesta sairastavia ei enää nykyään kuitenkaan neuvota välttämään raskauksia; sen sijaan suositellaan, että he suunnittelevat raskautensa hyvin, jotta keskenmenoilta ja epämuodostumilta vältyttäisiin.

Tyypin 1 diabetesta sairastaville suositellaan muun muassa foolihapon annostuksen nostamista noin 4–5 milligrammaan päivässä jo kaksi tai kolme kuukautta ennen suunniteltua raskautta.

Vaikka tutkimus vahvistaa, että tyypin 1 diabetesta sairastavien ja verrokkiryhmän välillä on lisääntymisterveyteen liittyviä eroja, se osoittaa myös, että nämä erot ovat ajan mittaan pienentyneet. Nuoremmissa ikäryhmissä erot diabeetikkojen ja verrokkiryhmän välillä eivät ole niin suuria kuin vanhemmissa ikäryhmissä.

– Tyypin 1 diabetesta sairastavien naisten lisääntymisterveys on kohentunut. Tämä johtuu todennäköisesti aiempaa paremmasta diabeteksen hoidosta. Hyvä ja säännöllinen glukoositason seuranta ja paremmat hoitokeinot sekä parempi lääketieteellinen asiantuntemus diabeteksen vaikutuksista lisääntymisterveyteen ovat parantaneet diabeetikoiden mahdollisuuksia hankkia lapsia ilman komplikaatioiden pelkoa.  

Lisätietoja:

Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT Lena Sjöberg: +358 50 448 4669, lena.sjoberg@helsinki.fi

Väitöskirja  on ladattavissa kokonaisuudessaan täällä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4154-5.