Kuvantaminen mahdollistaa syöpäpotilaan yksilöllisen hoidon

Kemisti Anu Airaksinen on yksi tutkijoista, joille Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen neljäksi vuodeksi.

Helsingin yliopiston radiokemian laboratoriossa on työn alla radiomerkkiaineita, jotka mahdollistavat syöpään kohdennettujen nanolääkkeiden jäljittämisen kuvantamisella.

- Nämä uudet kuvantamisessa käytettävät radiomerkkiaineet pystyvät hakeutumaan nanomateriaalin, siis nanolääkkeen, pinnalle. Kuvantamisella voidaan sitten seurata, minne nanolääke potilaan elimistössä on kertynyt, Anu Airaksinen kertoo.

Nanolääkkeen tunnistaminen ja jäljittäminen perustuvat merkkiaineen ja nanomateriaalin välillä tapahtuvaan nopeaan orgaaniseen reaktioon. Tämä kuvannetaan positroniemissiotomografilla (PET) ja yksifotoniemissiotomografilla (SPECT), jotka ovat herkkiä diagnostisia kuvantamismenetelmiä ja kliinisessä käytössä entuudestaan.

Nanolääke olisi sekä diagnostinen lääke että hoitava lääke

Merkkiaineen kehittämisen hyöty näkyy uusissa ja tehokkaissa nanolääkkeissä, sillä Airaksisen hankkeessa kehitettävät menetelmät mahdollistavat terapian ja diagnostiikan yhdistämisen samaan nanomateriaaliin.

- Esimerkiksi syöpää sairastava potilas näkee merkkiaineen kehittämisen joskus vielä siinä, että juuri hänen sairautensa erityisine yksityiskohtineen arvioidaan ja hoidetaan yksilöllisesti ja tarkassa seurannassa, Airaksinen sanoo.

Lopullisena tavoitteena siis on nanolääke, joka toimisi sekä diagnostisena että hoitavana lääkkeenä.

Suomena Akatemialta 38 miljoonaa euroa luonnontieteeseen

Kaikkiaan Suomen Akatemia myönsi kesäkuussa noin 38 miljoonaa euroa luonnontieteiden ja tekniikan tutkimushankkeisiin. Päätöksellään se rahoittaa 91 pääasiassa nelivuotista tutkimushanketta, kun hakemuksia tuli yhteensä 541. Helsingin yliopistossa rahoitettavia hankkeita on yhdeksän.

Toimikunnan valintojen lähtökohtana on ollut tutkimuksen tieteellinen laatu. Toimikunta kiinnitti huomiota myös tutkimuksen mahdollistamaan tieteen uudistumiseen ja tutkimuksen vaikuttavuuteen.

Helsingin yliopiston luonnontieteilijöiden saamalla rahoituksella tutkitaan myös grafeenin kaltaisten molekyylien synteesejä, pimeän energian luotaamista osana Euclid-kosmologiamissiota ja tehdään arvioita mustasta hiilestä Euraasian arktisella alueella.

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan alan rahoituksen saaneet kaikki akatemiahankkeet.