Kuoleman ennusmerkit

Verinäytteessä näkyvien normaalien aineenvaihduntatuotteiden joukosta on löytynyt neljä merkkiainetta, jotka kertovat ihmisen riskistä kuolla viiden vuoden kuluessa – mihin hyvänsä sairauteen.

Suomalaistutkijoiden ja virolaisen biopankin yhteistyönä tehdyssä seurantatutkimuksessa löydettiin verinäytteistä biologisia merkkiaineita, jotka ennustavat ihmisen kuolemaa.

Noin 17 000 suomalaisen ja virolaisen vapaaehtoisen koehenkilön näytteistä määritettiin aluksi yli sata erilaista aineenvaihduntatuotetta kuten rasva-arvoihin liittyviä biomarkkereita ja proteiineja. Tutkijat seurasivat viiden vuoden ajan koehenkilöiden terveyttä ja tarkastelivat mitattujen merkkiaineiden määrien yhteyttä kuolleisuuteen.

Neljä ennusmerkkiä

Tutkimuksessa huomattiin selkeä yhteys neljän eri aineenvaihduntatuotteen ja kuolemien välillä.

Näistä merkkiaineista yksi oli ennestään tuttu: albumiini eli proteiini, jota mitataan yleisesti esimerkiksi diabeetikoiden virtsanäytteistä. Lisäksi kuoleman todennäköisyyttä ennustivat aiemmin tuntemattomat sitraatti, alfa-1 hapan glykoproteiini ja VLDL-partikkelit. Ratkaisevaksi osoittautui niiden suhteellinen määrä tai VLDL-partikkelin osalta koko.

Näitä merkkiaineita mittaamalla pystyttiin takautuvasti tunnistamaan väestöstä henkilöitä, jotka olivat suuremmassa riskissä kuolla seuraavan viiden vuoden aikana. Kuolinsyy saattoi olla mikä hyvänsä sairaus, vaikkapa syöpä tai sydäntauti.

Merkkiaineiden ennustusvoima ei riipu iästä, tupakoinnista, alkoholin käytöstä, kolesteroliarvoista, lihavuudesta tai verenpaineesta. Löydetyt aineet ennakoivat myös perusterveiden kuolleisuutta.

Elimistö voi pahoin

– Erityisen mielenkiintoisen löydöksestä tekee juuri se, että merkkiaineet yhdistyvät hyvin erilaisiin kuolinsyihin. Vaikuttaisi siltä, että ne kertovat jotakin elimistön yleisestä pahoinvoinnista, sanoo Helsingin yliopiston dosentti Johannes Kettunen.

– Pyrimme jatkotutkimuksilla selvittämään löytyisikö taustalta jotain yhdistävää tekijää.

Vaatii valtavasti lisätutkimusta, ennen kuin löydöstä on apua käytännön lääkärintyössä, Kettunen sanoo.

– Uskomme, että tulevaisuudessa näitä tuloksia hyödyntämällä voidaan tunnistaa korkean kuolleisuusriskin henkilöitä ajoissa, ja näin ohjata heidät asianmukaiseen hoitoon.