Koulutusta hoitajille – vähemmän haitallisia lääkkeitä vanhuksille

Hoitajille suunnattu lyhyt koulutus auttoi korjaamaan laitoshoidossa olevien vanhusten lääkitystä; haitallisten lääkkeiden käyttö väheni ja sen myötä vähenivät myös vanhusten kaatumiset ja sairaalahoitopäivien määrä.

LL Anna-Liisa Juola selvitti väitöstyössään, auttaisiko hoitajille suunnattu koulutus vähentämään laitoshoidossa olevien vanhusten lääkehoidosta sellaisia lääkkeitä, joilla saattaa olla haitallisia sivuvaikutuksia.

Laitoksissa asuvat vanhukset ovat yleensä monisairaita ja heillä on usein käytössä runsaasti eri lääkkeitä. Iäkkäät ihmiset ovat erityisen herkkiä lääkkeiden aiheuttamille sivuvaikutuksille.

Juolan väitöstutkimukseen osallistui yli 65-vuotiaita asukkaita helsinkiläisen tehostetun palveluasumisen yksiköstä ja kouvolalaisista vanhainkodeista.

Tutkimukseen osallistuneista vanhuksista 79 prosenttia käytti jotakin haitalliseksi katsottua lääkettä. Haitallisten lääkkeiden käyttö oli yhteydessä huonompaan elämänlaatuun, mutta yhteyttä kolmen vuoden kuolleisuuteen ei havaittu.

Satunnaistetussa, kontrolloidussa interventiotutkimuksessa asumispalveluyksiköiden sairaanhoitajat osallistuivat kahtena iltapäivänä neljä tuntia kestäneeseen koulutukseen, johon sisältyi tietoa iäkkäille haitallisista ja myös hyödyllisistä lääkkeistä sekä iäkkäiden lääkitykseen liittyvistä erityispiirteistä. Koulutus oli interaktiivista ja ratkaisukeskeistä. Koulutus annettiin tutkimuksen alkaessa interventioyksiköiden hoitajille ja 12 kuukauden seuranta-ajan päätyttyä myös kontrolliyksiköiden hoitajille. Myös osa asukkaita hoitavista lääkäreistä osallistui koulutukseen.

Hoitajat kiinnittivät huomiota asukkaiden lääkityksissä oleviin mahdollisiin ongelmiin ja esittivät ne hoitavalle lääkärille, joka teki tarvittavat muutokset.

– Tällä suhteellisen kevyellä koulutuksella pystyttiin vähentämään asukkaiden haitallisten lääkkeiden, erityisesti psyykenlääkkeiden, käyttöä, Juola kertoo.

Haitallisten lääkkeiden käytön vähenemisen seurauksena potilaiden elämänlaatu heikkeni hitaammin kontrolliryhmään verrattuna. Sairaalahoitopäiviä oli myös vähemmän, samoin kaatumisia. Asukkaiden kognition muutoksissa ei ollut eroa, ei myöskään kuolleisuudessa vuoden seurantajakson aikana.

– Koulutusinterventio oli kevyt ja helposti toteutettavissa. Haitallisten lääkkeiden käyttöä vähentämällä laitoksissa asuvien iäkkäiden elämänlaatu heikkenee hitaammin ja sairaalahoitopäiviä sekä kaatumisia on vähemmän, Juola tiivistää.

LL Anna-Liisa Juola väittelee 2.2.2018 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "EDUCATIONALLY INTERVENING THE USE OF POTENTIALLY HARMFUL MEDICATION AMONG RESIDENTS IN INSTITUTIONAL SETTINGS". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Yliopiston päärakennus, auditorio XII, Fabianinkatu 33. Vastaväittäjänä on dosentti Raimo Isoaho, Turun yliopisto, ja kustoksena on professori Kaisu Pitkälä. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa

Väittelijän yhteystiedot:
anna-liisa.juola@fimnet.fi