Kokeellinen geenihoito pidensi vakavasta mitokondriotaudista kärsivien hiirten elinikää

GRACILE-oireyhtymän oireet estyivät hiirillä, kun niiden mitokondrioiden hengitysketjun toimintaa tehostettiin siirtogeenillä.

Solujen energiatehtaina toimivien mitokondrioiden hengitysketjun toiminnan osittainenkin palauttaminen voi riittää estämään kokonaan vakavan mitokondriosairauden oireiden kehittymisen. Helsingin yliopiston ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksen tutkijat yhteistyökumppaneineen ovat osoittaneet tämän ensimmäistä kertaa hiirimallissa.

Tutkimuksessa käytetty hiirimalli on saatu aikaan risteyttämällä professori Vineta Fellmanin ryhmän kehittämä GRACILE-oireyhtymän potilasmutaatiota kantava hiirimalli ja professori Howard Jacobsin ja FT Marten Sziborin ryhmältä saatu vaihtoehtoista oksidaasia (AOX) ilmentävä hiirikanta. GRACILE-oireyhtymä on suomalaiseen tautiperintöön kuuluva mitokondriotauti, johon ei toistaiseksi ole hoitoa.

AOX on mitokondrioiden entsyymi, joka voi parantaa elektronien virtausta ja hengitysketjun toimintaa silloin kun jokin hengitysketjun osista, tässä tapauksessa sen kolmas kompleksi, on viallinen esimerkiksi sairautta aiheuttavan mutaation vuoksi. AOX-geeniä ei normaalisti ole nisäkkäillä, mutta koska mitokondriot ovat hyvin samanlaisia kaikissa eliöissä, merissä elävästä vaippaeläimestä (Ciona intestinalis) siirretty geeni toimii niissäkin.

Professori Fellmanin ja dosentti Jukka Kallijärven tutkimusryhmä on havainnut, että AOX-siirtogeeniä kantaville hiirille ei kehittynyt lainkaan kuolemaan johtavaa sydänsairautta. Ne myös elivät kolme kertaa pidempään kuin verrokit. AOX paransi lisäksi niiden munuaissairautta ja aivomuutoksia.

– AOX-siirtogeeni pidensi hiirten elinikää merkittävästi parantamalla hengitysketjun toimintaa kaikkein eniten energiaa vaativissa kudoksissa, kuten sydämessä. Periytyvää siirtogeeniä ei tietenkään voida käyttää ihmisen hoitona, mutta nämä poikkeuksellisen vaikuttavat tulokset kannustavat jatkotutkimuksiin tässä ja muissa mitokondriotautien hiirimalleissa. Mielenkiintoisia kokeita voisivat olla esimerkiksi sellaiset, joissa AOX-geeni viedään viruksen avulla sairaisiin kudoksiin, toteaa Jukka Kallijärvi.

Artikkeli

Jayasimman Rajendran, Janne Purhonen, Saara Tegelberg, Olli-Pekka Smolander, Matthias Mörgelin, Jan Rozman, Valerie Gailus-Durner, Helmut Fuchs, Martin Hrabe de Angelis, Petri Auvinen, Eero Mervaala, Howard T. Jacobs, Marten Szibor, Vineta Fellman, Jukka Kallijärvi. Alternative oxidase-mediated respiration prevents lethal mitochondrial cardiomyopathy. EMBO Molecular Medicine (2018) e9456. DOI 10.15252/emmm.201809456