Koirien vakavan keuhkosairauden geenivirhe löydetty – yhteys myös joihinkin vastasyntyneiden keuhko-ongelmiin?

Airedalenterriereillä esiintyy perinnöllistä vakavaa keuhkosairautta, joka johtaa pentujen menehtymiseen ensimmäisten elinvuorokausien aikana. Suomalaistutkijat löysivät geenivirheen LAMP3-geenistä, jolla saattaa olla yhteys myös joihinkin vastasyntyneiden lasten hengitysongelmiin.

Vuonna 2007 suomalaiset airedalenterrierikasvattajat lähettivät muutaman päivän ikäisinä menehtyneitä pentuja patologisiin tutkimuksiin silloiseen Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan, nykyiseen Ruokavirastoon. Samasta pentueesta oli saattanut menehtyä useampikin pentu. Evirassa tutkimusprofessori Marjukka Anttilan johdolla käynnistetyssä tutkimusprojektissa paljastui, että pentujen keuhkoissa oli vikaa.

– Kaasujen vaihdosta vastaavien keuhkorakkuloiden pintasoluissa on vakuoleja eli erikoistuneita kalvon rajaamia rakkuloita. Niiden tehtävänä on tuottaa solujen pinnalle pintajännitystä vähentävää ainetta, joka on olennaisen tärkeää hengitykselle. Kuolleiden pentujen keuhkosolujen vakuolit eivät kypsyneet normaalisti, eivätkä ne pystyneet tuottamaan tätä pintajännityksen poistajaa, täsmentää väitöskirjatutkija, eläinlääketieteen lisensiaatti Kati Dillard Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta ja Ruokavirastosta.

Kuolleiden pentujen sukutaulujen perusteella kävi pian selväksi, että kyse on perinnöllisestä sairaudesta. Professori Hannes Lohen laboratoriossa sairautta aiheuttava geenimuutos paikannettiin LAMP3-geeniin, mikä sopii hyvin sairaudenkuvaan. Geeni tuottaa proteiinia, joka toimii juuri pintajännityksen poistajaa muodostavien vakuolien kalvolla.

Geenivirhettä etsittiin lähes 7 000 koirasta, jotka edustivat hieman alle 300 rotua. Geenivirhe löytyi ainoastaan airedalenterriereistä, joista viidesosa osoittautui virheen kantajaksi. Geenitestin avulla voidaan jatkossa tunnistaa geenivirheen kantajat ja välttää sairaita koiria tuottavia jalostusyhdistelmiä.

Samalla geenivirheellä yhteys joihinkin vastasyntyneiden lasten hengitysongelmiin?

Vastasyntyneiden hengityssairaudet eivät ole yksinomaan airedalenterriereille tyypillisiä. Vastaavanlaisia häiriöitä keuhkorakkuloiden pintasolujen tuottamassa pintajännityksen poistoaineen muodostuksessa esiintyy myös vastasyntyneillä lapsilla.

– LAMP3-geeniä ei ole tätä ennen yhdistetty sairauksiin, joten sen roolia kannattaa jatkossa selvittää myös hengitysongelmista kärsivillä vastasyntyneillä lapsilla. Tämä on jälleen esimerkki koiratutkimuksesta, joka tuottaa uuden ehdokasgeenin myös ihmissairauteen, kertoo tutkimusta Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä ja lääketieteellisessä tiedekunnassa sekä Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa johtanut professori Hannes Lohi.

Tutkimusta ovat tukeneet muun muassa Suomen Akatemia, Jane ja Aatos Erkon Säätiö, Orionin tutkimussäätiö, Suomen Eläinlääketieteen tutkimussäätiö, kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma, HILIFE ja Wisdom Health.

Artikkeli:

Dillard KJ, Ochs M, Niskanen JE, Arumilli M, Kyöstilä K, Donner J, Hytönen MK, Anttila M, Lohi H. Recessive missense LAMP3 variant associated with defect in lamellar body biogenesis and fatal neonatal interstitial lung disease in dogs. PLoS Genet 16(3):e1008651. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008651