Koirien ja ihmisen perimää vertailevaan tutkimushankkeeseen merkittävää tukea Jane ja Aatos Erkon säätiöltä ja yrityksiltä

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt professori Hannes Lohelle nelivuotisen 1,5 miljoonan euron avustuksen uuteen koirien ja ihmisen perimää vertailevaan tutkimushankkeeseen, jossa tavoitteena on koirien geenikartan päivittäminen ja ihmissairauksien mallintaminen sen avulla. Hankkeessa on mukana myös kolme yritystä 0,5 miljoonan euron yhteispanostuksella.

Lohen tutkimuksen tavoitteena on rakentaa uusi perusteellisempi toiminnallinen geenikartta koirille, sekä verrata koirien ja ihmisen geenikarttojen eroja ja yhtäläisyyksiä. Syntyvän datan pohjalta on mahdollista rakentaa uusia tietokantoja kansainväliselle tutkimusyhteisölle koira- ja ihmistutkimuksen edistämiseksi.  Lisäksi uutta geenikarttaa aiotaan hyödyntää keskeisten aivosairauksien kuten epilepsian, psykiatristen sairauksien ja hermorappeuman selvittämiseksi. Ihminen ja koira ovat perimältään lähellä toisiaan.

”Tutkimushankkeeltamme odotetaan monia merkittäviä vaikutuksia. Tarkempi koirien geenikartta mahdollistaa sairauksiin liittyvien geenimuunnosten tunnistamisen myös geenien säätelyalueilta ja niiden tehokkaan vertailun ihmisen perimän kanssa. Monet sairaudet johtuvat häiriöistä geenien säätelyssä. Päivitetty geenikartta mahdollistaa myös aiempien tutkimusaineistojen uudelleen tarkastelun. Samalla hanke tukee erinomaisesti muita käynnissä olevia kansainvälisiä hankkeita, joista mainittakoon 10 000 koiran koko perimän kartoitus, koirien alkuperää selvittävä hanke sekä käyttäytymisgeenejä kartoittavat hankkeet. Oma tutkimusryhmäni keskittyy erilaisten aivosairauksien kartoittamiseen ”, kertoo Lohi.

”Ihmisen geenikartan vastaava päivittäminen (FANTOM-projekti) on ollut todellinen kansainvälinen menestys. Koirahankkeella on erinomaiset onnistumisen edellytykset, sillä käytössä ovat aiemmin rakentamamme koiraresurssit biopankkeineen ja keskeiset yhteistyökumppanit, professorit Juha Kere (HY ja Karoliininen Instituutti, Tukholma) ja Carsten Daub (Karoliinien Instituutti, Tukholma), ovat olleet mukana FANTOM-projektissa”, valottaa Lohi

Yrityksiltä lisäpanostusta hakkeelleTutkimushanke on ainutlaatuinen myös kokonaisrahoitusmalliltaan, sillä hanketta tukee kolme yritystä: Genoscoper Oy, Mars Veterinary ja MediSapiens Oy.  Tuki on yhteensä 500 000 euroa kuluvan nelivuotiskauden aikana.”Yritysten mukaan tulo kertoo hankkeen merkittävyydestä ja epäilemättä Erkon suurapurahalla on ollut merkittävä vipuvaikutus yritystukien saamiseksi. Ja toki myös toisinpäin! Hanke vahvistaa näin samalla kovasti kaivattua yliopiston ja yritysmaailman konkreettista yhteistyötä”, toteaa Lohi 

Molekyyligenetiikan professori Hannes Lohi on johtanut uranuurtavaa koirien geenitutkimusryhmää Suomessa vuodesta 2006 kartoittaen koirien tautigeenejä, joiden avulla päästään myös ihmisten tautigeenien jäljille. Hän toimii Helsingin yliopiston lääketieteellisessä ja eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa sekä Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa. Tutkimusryhmä juhlii 10-vuotista taipalettaan kuluvana syksynä. Tutkimusryhmä on saanut aiemmin yhteensä 1,5 miljoonaa euroa avustusta Jane ja Aatos Erkon Säätiöltä vuosina 2009 ja 2012.

Lisätietoja:

Hannes Lohi, hannes.lohi@helsinki.fi , p. 02941 25085Lohen tutkimusryhmän nettisivut: www.koirangeenit.fi

Jane ja Aatos Erkon säätiö: www.jaes.fi