Kohti syöpien varhaisempaa diagnosointia

Diagnoosien lisäksi Malin Sund haluaa kehittää syöpähoitojen vaikutusten ennakointia.

Mitä tutkit?

Olen syöpätutkija ja kirurgi. Tutkimusalojani ovat kasvainmerkkiaineet ja syöpähoitojen tulokset. Tutkin erityisesti haima- ja rintasyöpää.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Jos syöpä löydetään liian myöhään, leikkaushoito ei ole enää mahdollinen. Etsin kasvainmerkkiaineita, joiden avulla syöpä havaittaisiin aiemmin ja useammat potilaat voitaisiin näin parantaa. Tutkin myös syövän hoidon pitkän aikavälin tuloksia sekä sitä, voidaanko hoitotulosta ennustaa kasvainmerkkiaineiden perusteella.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Käytämme yksilöllisiä potilasnäytteitä ja yhdistelemme eri kasvainmarkkereita. Näin pystymme todennäköisimmin löytämään sellaisia yhdistelmiä, jotka auttavat esimerkiksi juuri varhaisemmassa diagnosoinnissa tai hoidon vaikutusten ennakoinnissa.