Kliiniselle koiratutkijalle Suomen Akatemian apuraha

Eläinlääketieteen tohtori Liisa Lilja-Maula on saanut Suomen Akatemian kliinisen tutkijan osa-aikaisen rahoituksen tutkimustyöhön nelivuotiskaudelle 2017 - 2021. Lilja-Maula tutkii lyhytkuonoisten koirarotujen hengitystieoireyhtymää ja etsii keinoja oireiden arviointiin jalostuksen avuksi.

Lyhytkuonoisten rotujen, kuten englanninbulldogit ja mopsit, kallon muoto altistaa ne monille vakaville hengitystieoireille ja rasituksen siedon huomattavalle alenemiselle. Oireet pahenevat yleensä iän myötä, mutta oireyhtymän luonnollista taudinkulkua ei ole vielä kuvattu.

– Lyhytkuonoisten rotujen valtavan suosion myötä on herätty huomaamaan myös lyhytkuonoisuuteen liittyvät terveysongelmat, joihin voidaan vaikuttaa muun muassa rotumääritelmien ja jalostusvalintojen kautta, kertoo Lilja-Maula.

Lilja-Maulan tutkimuksen tarkoituksen on kehittää ja validoida helposti toteutettava kuntotesti lyhytkuonoisten rotujen hengitystieoireiden vakavuuden ja rasituksen siedon arviointiin jalostuksen avuksi. Lisäksi Lilja-Maula selvittää näiden rotujen hengitystieoireyhtymän luonnollista taudinkulkua alkaen jalostusikäisistä koirista sekä tutkii seerumin tulehdusmarkkerien muutosta taudin edetessä. Tavoitteena on yhdessä rotuyhdistysten kanssa luoda pohja hyvinvoiville lyhytkuonoisille koirille.

Eläinlääketieteen tohtori Liisa Lilja-Maula tekee osa-aikaista tutkimustyötä Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa ja työskentelee Suomen Kennelliitossa.

Lisätietoja

ELT Liisa Lilja-Maula, liisa.lilja-maula@helsinki.fi

Suomen Akatemian tiedote

Hengitystietutkimus eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa