Kestävän lääkekehityksen hanke käynnistyy

SUDDEN-hanke pyrkii ratkaisemaan lääkkeiden valmistukseen, käyttöön ja hävitykseen liittyviä ympäristöuhkia ja kestävän kehityksen haasteita.

Ympäristön lääkeainejäämistä aiheutuvat ekologiset riskit ovat lisääntyneet sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Ympäristön hormoni- ja antibioottijäämät ovat erityisen haitallisia myös hyvin pieninä pitoisuuksina. Erityisesti yhteiskunnalliset muutokset, kuten kaupungistuminen, väestönkasvu ja ikääntyminen, nopeuttavat lääkeainejäämien kertymistä ympäristöön.

Professori Jari Yli-Kauhaluoman vetämä SUDDEN-hanke pyrkii ratkaisemaan lääkkeiden valmistukseen, käyttöön, ja hävitykseen liittyviä ympäristöuhkia ja kestävän kehityksen haasteita.

Marraskuussa käynnistyneen projektin tavoitteena on vähentää lääkekehityksen ympäristöriskejä, kuroa umpeen lääkkeiden maailmanlaajuisten tuotantoketjujen lainsäädännölliset ongelmakohdat, edistää jäteveden puhdistuksen kohdentamista lääkeainejäämien poistamiseen ja puhdistamolietteen hyötykäyttöön sekä kehittää kiertotalousmalleja farmaseuttisiin pakkausmateriaaleihin. Tällä tavoin SUDDEN-hanke pyrkii edistämään lääkevalmisteiden elinkaarianalyysiä ja tukemaan lääkealan kestävää kasvua Suomessa.

Kolmivuotinen hanke on saanut Strategisen tutkimuksen neuvostolta lähes 3,7 miljoonan euron rahoituksen. Helsingin yliopiston lisäksi mukana on tutkijoita Aalto-yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, Suomen ympäristökeskuksesta ja Demos Research Institutesta.