Kainuusta löytyi uusi aivojen kehitystä vaurioittava geenimuutos

Suomalainen tutkimusryhmä on löytänyt uuden peittyvästi periytyvän, aivojen kehityksen viivästymiseen vaikuttavan geenimuutoksen Kainuusta.

Mutaatio C12orf4-geenissä löytyi eksomisekvensoinnilla, jolla analysoidaan koko perimän valkuaisaineiden emäsjärjestys. Sairauteen liittyy lapsuusiällä alkanut aivojen kehityksen viivästyminen, joka vaikeuttaa oppimista ja puheen kehitystä sekä aiheuttaa lieviä neurologisia ja psykiatrisia oireita. Tautimutaation kantajafrekvenssi Kainuussa on 1:53 eli samaa luokkaa kuin monissa suomalaisväestölle tyypillisissä perinnöllisissä taudeissa.

Lasten aivojen kehityksen viivästymisen syistä tunnetaan vasta osa. Kehityksen viivästymiseen vaikuttavia geenejä arvioidaan olevan noin 2 000, ja niistä yli 700 on tähän mennessä tunnistettu. Koko perimän emäsjärjestyksen tutkimisella on nyt mahdollista löytää sellaistenkin sairauksien taustatekijöitä, jotka ovat kattavista sairaalatutkimuksista huolimatta jääneet epäselviksi.

Geenimuutos C12orf4-geenissä löytyi kahdelta kainuulaiselta perheeltä, joissa vanhemmat ovat geenimuutoksen oireettomia kantajia ja sairailla lapsilla muutos esiintyy kaksinkertaisena eli he ovat perineet muutoksen molemmilta vanhemmiltaan. Sairauden toistumisriski perheessä oli 25 %. Geenimuutoksen yleisyyden määrittämiseksi tutkittiin 200 epäselvää kehitysviivettä sairastavan henkilön näytteet Kainuusta. Tutkimuksessa löytyi kaksi geenimuutoksen kantajaa, joilla molemmilla oli lievempi taudinkuva. Toisella heistä tunnistettiin SMAD4-geenin de novo -mutaatio, joka aiheuttaa Myhren oireyhtymän.

Tutkimuksen aikana löytyi hollantilaiselta potilaalta samasta C12orf4-geenistä toinen mutaatio. Kolmas mutaatio on kuvattu aiemmin arabiperheessä. Kaikissa perheissä geenimuutokset periytyivät peittyvästi. C12orf4-geenin toiminnasta on toistaiseksi niukasti tietoa.

Kainuussa on aiemmin todettu samalla tavalla rikastuneita tauteja, kuten pohjoisen epilepsia, Hervan tauti ja synnynnäinen kloridiripuli. C12orf4-geenin aiheuttama aivosairaus on siten uusi ehdokas suomalaiseen tautiperintöön.

Koko perimän valkuaisaineiden geenitutkimus on nykyisin ensisijainen tutkimus vakavien, epäselvien tautien diagnostiikassa. On hyvin todennäköistä, että uuden sukupolven sekvensointimenetelmillä löytyy uusia suomalaisille tyypillisiä tauteja.

Clinical Genetics -lehdessä julkaistu tutkimus suoritettiin yhteistyössä Helsingin ja Oulun yliopiston sekä hollantilaisten Radboudin ja Utrechtin yliopistojen kanssa. Vastuullisena tutkijana toimi biotekniikan DI Anju K Philips dosentti Irma Järvelän tutkimusryhmästä Helsingin yliopistosta.

Lisätietoja:

Kliininen opettaja, dosentti Irma Järvelä, Helsingin yliopisto
Sähköposti: irma.jarvela@helsinki.fi
 

Viite: Anju K Philips, Michele Pinelli, Charlotte I. de Bie, Aki Mustonen, Tuomo Määttä, Heleen H Arts, Kaman Wu, Ronald Roepman, Jukka S Moilanen, Shaffaq Raza, Teppo Varilo, Giovanni Scala, Sergio Cocozza, Christian Gilissen, Koen L.I. van Gassen and Irma Järvelä: “Identification of C12orf4 as a gene for autosomal recessive intellectual disability”. Clinical Genetics. Online: 17 JUN 2016 05:55AM EST | DOI: 10.1111/cge.12821