’Kaiken varalta’ -antibiootti mukana tropiikin matkalla houkuttaa lääkkeen tarpeettomaan käyttöön

Antibiootteja ’kaiken varalta’ mukanaan kuljettavat matkailijat turvautuvat antibiootteihin useammin kuin ne, joiden matkavarustukseen antibiootti ei kuulu. Kun antibiootti on valmiiksi mukana, sitä käytetään helposti myös tilanteissa, joissa antibiootti ei olisi lainkaan tarpeen.

Antibiootille vastustuskykyisten bakteerien lisääntyminen on maailmanlaajuinen ongelma ja vakava terveydellinen uhka. Suurin syy antibioottiresistenssin lisääntymiseen on antibioottien liiallinen ja harkitsematon käyttö. Noin kolmannes kaikista trooppisilla alueilla matkailleista kantaa palatessaan moniresistenttejä bakteereita; luku on vielä huomattavasti suurempi niillä, jotka ovat matkansa aikana käyttäneet antibiootteja.

Helsingin yliopiston, HUSin ja Aavan Matkailuklinikan yhteisessä tutkimuksessa tunnistettiin tekijöitä, jotka vaikuttavat matkailijoiden antibioottien käyttöön.

– Turhaa käyttöä ei voi karsia, jos ei ensin selvitetä sille altistavia tekijöitä, toteaa tutkimusta johtanut professori Anu Kantele Helsingin yliopistosta. Tutkimus on osa LL Katri Vilkmanin väitöskirjatyötä.

Seurantatutkimukseen osallistui 316 suomalaista matkailijaa, jotka rekrytoitiin mukaan Aavan Matkailuklinikan kautta.

Osallistuneista 53 varasi matkalle mukaan antibioottia ’kaiken varalta’ (ns. stand-by-antibiootti, SBA). Yleisin syy antibiootin käyttöön oli matkaripuli, joka on tropiikin matkailijan yleisin sairaus. Toiseksi yleisin käytön syy oli hengitystieinfektio.

Antibiootin käytön riskitekijöiksi paljastuivat ’kaiken varalta’ mukana oleva antibiootti, oksentelu, päivän toimia estävä ripuli ja terveydenhuollon kontakti kohdemaassa.

Niistä matkailijoista, joilla oli mukanaan ’kaiken varalta’ -antibiootti, antibioottilääkitystä käytti 34 prosenttia. Niistä, joilla antibioottia ei ollut mukana, antibioottia käytti 11 prosenttia. Vaikeaan ripuliin antibioottia käytettiin yhtä paljon kummassakin ryhmässä, mutta antibioottia kaiken varalta mukanaan kuljettavat käyttivät sitä yhtä lailla myös lievään ja kohtalaiseen ripuliin.

– Ohjeen mukaan antibioottia tulisi käyttää silloin, jos ripuli on kovin raju, yleistila laskee ja potilaalla on kuumetta tai jos hänellä on jokin muu erityinen syy antibiootin käyttöön – esimerkiksi perussairaus, joka voi tilanteen vuoksi pahentua, Kantele sanoo.

– Toisin sanoen, antibioottia tulisi käyttää vain vaikeaan ripuliin, kun taas lievä ja kohtalainen hoidetaan nestehoidolla tai muilla lääkkeillä. Matkailijoiden antibiootin käyttö määräytyi kuitenkin päivittäisen haitan ennemmin kuin ripulin vaikeuden perusteella.

– Suomessakin lääkärien tulisi luopua rutiininomaisesta antibioottien määräämisestä matkaripulin varalle, Kantele tähdentää.

Lisätietoja:

Professori, ylilääkäri Anu Kantele, Helsingin yliopisto ja HUS
Puh. 050 309 7640
Sähköposti: anu.kantele@hus.fi

Viite: Katri Vilkman, Tinja Lääveri, Sari H. Pakkanen, Anu Kantele. Stand-by antibiotics encourage unwarranted use of antibiotics for travelers’ diarrhea: A prospective study. Travel Medicine and Infectious Disease. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2018.06.007