Jo lievä keuhkoahtauma lisää ennenaikaisen kuoleman riskiä

Jo lievä ahtauma keuhkoputkissa lisää ennenaikaisen kuoleman riskiä, osoittaa väitöstutkimus. Erityisen haitallista saattaa olla, jos ahtauma kehittyy jo nuorena.

Keuhkoahtaumatauti on yleinen, pääosin tupakoinnin aiheuttama etenevä sairaus, joka aiheuttaa pysyvää ahtaumaa eli obstruktiota keuhkoputkiin. Tupakoinnin lopettaminen on paras keino estää taudin eteneminen.

Keuhkoahtaumatauti aiheuttaa ennenaikaista kuolleisuutta ja tautiin kuolee Suomessa vuosittain noin 1 000 henkilöä. Keuhkoahtaumatautiin liittyy myös erilaisia liitännäissairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia, jotka edelleen lisäävät kuolleisuutta. Pitkäaikaisseurantatietoa obstruktion vaikutuksesta kuolleisuuteen ei ole riittävästi.

Väitöstyössään LL Tiina Mattila selvitti, miten lähtötilanteessa mitattu obstruktio vaikutti kuolleisuuteen yli 30 vuoden seurannan aikana. Hän havaitsi, että jo lievä obstruktio lisäsi ennenaikaista kuolleisuutta, ja että mitä vaikeampi obstruktio lähtötilanteessa oli, sitä suurempaa oli kuolleisuus seurannassa.

– Erityisesti nuoremmalla iällä kehittynyt obstruktio saattaa lisätä kuolleisuutta, Mattila huomauttaa.

Obstruktio ennusti myös kuolleisuutta sepelvaltimotautiin, mutta ei sairastumista akuuttiin sydäninfarktiin.

Tutkimuksessa selvisi myös, että todettu obstruktio ja aikaisemmin sairastettu keuhkotuberkuloosi yhdessä lisäsivät kuolleisuutta enemmän kuin kumpikaan tekijä yksinään.

Lähtötilanteen obstruktio ja alentunut D-vitamiinitaso ennustivat kuolleisuutta toisistaan riippumatta, mutta matala D-vitamiinitaso saattoi lisätä enemmän obstruktiivisten kuin muiden henkilöiden kuolleisuutta.

Tutkimusmateriaalina väitöskirjatyössä oli Mini-Suomi -väestötutkimuksen aineisto (THL), johon yhdisteltiin esimerkiksi tutkimushenkilöiden kuolleisuustietoja Tilastokeskuksesta. Väestötutkimukseen osallistui vuosina 1978–1980 yli 7000 aikuista suomalaista, joilta kerättiin tietoja esimerkiksi haastattelemalla, tekemällä erilaisia mittauksia ja ottamalla verikokeita. Tutkimushenkilöt suorittivat myös keuhkojen puhallusarvoja mittaavan spirometriatutkimuksen, jonka tuloksesta määritettiin obstruktio ja sen vaikeusaste.

LL Tiina Mattila väittelee 16.6.2018 kello 10.15 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Airway Obstruction and Mortality". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Seth Wichmann -sali, Naistenklinikka, Haartmaninkatu 2. Vastaväittäjänä on professori Riitta Kaarteenaho, Oulun yliopisto, ja kustoksena on professori Marjukka Myllärniemi. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/234708

Väittelijän yhteystiedot:

tiina.m.mattila@fimnet.fi