Janssen ja Maze Therapeutics liittyivät FinnGen-tutkimushankkeeseen

Laajassa suomalaisessa julkisen ja yksityisen sektorin yhteisessä FinnGen-geenitutkimushankkeessa on nyt mukana jo 11 kansainvälistä lääkeyritystä Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson –konsernin ja Maze Therapeuticsin liityttyä mukaan.

Monet lääkeyritykset ovat alkaneet hyödyntää geenitutkimusta osana uusien lääkkeiden kehitystyötä. Syynä tähän trendiin ovat havainnot siitä, että kehitettävän lääkkeen todennäköisyys osoittautua toimivaksi on suurempi, mikäli tutkimusnäyttö tukee lääkkeen kohdemolekyylin ja hoidettavan sairauden välistä yhteyttä.

FinnGen on vuonna 2017 Suomessa käynnistynyt laaja julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen tutkimushanke, jonka kuluessa tuotetaan geneettistä tietoa 500 000 suomalaisesta biopankkinäytteen antajasta. Tutkimushankkeessa genomitieto yhdistetään kansallisista terveydenhuollon rekistereistä saatavaan kattavaan terveystietoon. Tämän ainutlaatuisen tutkimusaineiston avulla FinnGen-tutkimuksessa pystytään tunnistamaan nimenomaan suomalaiselle väestölle tyypillisiä sairauksille altistavia tai niiltä suojaavia geenimuotoja. Geneettisten läpimurtojen lisäksi tutkimuksen tulosten toivotaan helpottavan uusien lääkekohteiden tunnistamista ja priorisointia.

– FinnGenin ainutlaatuisen yhteistyömallin, tutkimuksen nopean edistymisen ja suomalaisen tutkimusympäristön luomien mahdollisuuksien ansiosta hankkeemme on herättänyt laajaa kiinnostusta lääketeollisuudessa. Seitsemän alusta saakka mukana olleen yrityksen joukkoon liittyi kaksi lisää vuonna 2019 ja nyt, saatuamme mukaan vielä Janssenin ja Maze Therapeuticsin, FinnGen on selkeästi yksi maailman suurimmista julkisen ja yksityisen sektorin yhteisistä tutkimushankkeista, toteaa FinnGenin tieteellinen johtaja Aarno Palotie, Suomen molekyylilääketieteen instituutista FIMMistä, Helsingin yliopistosta.

FinnGenin tutkimusaineisto sisältää jo nyt genomi- ja terveystietoa yli 200 000 suomalaisesta. Suunnitelmana on kasvattaa aineiston kokoa seuraavien vuosien ajan siten, että aineistoon lisätään noin 40 – 50 000 uuden biopankkiosallistujan tiedot puolen vuoden välein. FinnGen onkin auttanut suomalaisia biopankkeja tehostamaan näytekeräystä ja saavuttamaan nykyisen, noin 7000 uuden näytteen kuukausivauhdin.  

 – Me Mazella uskomme, että Suomessa tehtävä geenitutkimus tulee johtamaan tärkeisiin lääketieteellisiin läpimurtoihin.  Nuoren kasvuhakuisen yrityksemme fokuksessa on genomitiedon hyödyntäminen ja siihen perustuvan kokonaisvaltaisen tutkimus- ja kehitystyön mahdollistavan alustan kehittäminen. Olemmekin erittäin innoissamme mahdollisuudesta liittyä FinnGen-konsortioon ja edistää näitä tavoitteita, sanoo Timothy Behrens, Maze Therapeutics –yrityksen ihmisgenetiikasta ja immunologiasta vastaava johtaja.

Uudet yrityspartnerit täydentävät nykyistä yhdeksän lääkeyrityksen ja suomalaisten julkisten toimijoiden muodostamaa laajaa tutkimuskonsortiota. Muut mukana olevat lääkeyritykset AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Bristol-Myers Squibb, Genentech, osa Roche-yhtymää, GSK, MSD, Pfizer ja Sanofi toivottavat uudet partnerit lämpimästi tervetulleeksi.

 – Uusien partnereiden kontribuution avulla pystymme edelleen lisäämään näytekeräykseen käytettäviä resursseja ja keskittymään erityisesti sellaisiin sairausryhmiin, jotka ovat lääketieteellisesti hyvin tärkeitä mutta nykyisissä, pääasiassa perusterveistä työikäisistä koostuvissa tutkimusaineistoissa aliedustettuja, toteaa Suomen molekyylilääketieteen instituutin FIMMin johtaja Mark Daly.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Aarno Palotie

Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM, HiLIFE, Helsingin yliopisto

Center for Human Genome Research at the Massachusetts General Hospital

Broad Institute of MIT and Harvard

Puh:  +358 40 567 0826 (Sari Kivikko)

s-posti: aarno.palotie@helsinki.fi

 

FinnGen: www.finngen.fi

Maze Therapeutics: http://mazetx.com.

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson: www.janssen.com/finland.

FinnGen-konsortioon liittynyt Janssen Biotech, Inc. on osa Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson -konsernia.