Irma Thesleffistä Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian ulkomainen jäsen

Akateemikko Irma Thesleff on valittu Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian (NAS) ulkomaiseksi jäseneksi. Jäsenyys kertoo siitä, että tutkija luetaan kuuluvaksi tiedemaailman huippuihin.

Yhdysvaltain kansallinen tiedeakatemia NAS on valinnut akateemikko Irma Thesleffin (s. 1948) ulkomaiseksi jäsenekseen.

Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutissa työskentelevä Irma Thesleff on tutkinut hampaan ja muiden elinten kehityksen säätelyn molekulaarisia mekanismeja. Hänen luomansa nisäkkään hampaan mallin avulla on pystytty selvittämään sikiökehityksen lisäksi kehityshäiriöiden syntymekanismeja ja lajien evoluutiota.

Irma Thesleff valmistui hammaslääketieteen tohtoriksi vuonna 1975. Hän toimi lasten hammashoidon ja oikomisopin professorina Helsingin yliopistossa vuosina 1990–1995, akatemiaprofessorina vuosina 1998–2003, Helsingin yliopiston Kehitysbiologian huippuyksikön johtajana vuosina 1999–2001 ja Suomen Akatemian Kehitysbiologian tutkimusohjelma -huippuyksikön johtajana vuosina 2002–2007.

Suomen Akatemian myöntämän akateemikon arvonimen Thesleff vastaanotti 2014.

Irma Thesleff on kunniatohtori McGill-yliopistossa Montrealissa, Leuvenin yliopistossa Belgiassa, Debrecenin yliopistossa Unkarissa, Göteborgin yliopistossa ja Karoliinisessa instituutissa Ruotsissa, Oslon yliopistossa Norjassa sekä Kööpenhaminan yliopistossa Tanskassa.

Thesleff on kutsuttu Suomalaisen Tiedeakatemian, Suomen Tiedeseuran, Euroopan molekyylibiologian järjestön (EMBO) sekä amerikkalaisen tiedejärjestöjen kattojärjestön (American Association for the Advancement of Science, AAAS) ja National Academy of Medicine (NAM) jäseneksi.

NAS:in ulkomaisiksi jäseniksi on aiemmin valittu akatemiaprofessori Kari Alitalo Helsingin yliopistosta, akateemikko Ilkka Hanski (1953–2016) Helsingin yliopistosta, akateemikko Riitta Hari Aalto-yliopistosta, akateemikko Olli V. Lounasmaa (1930–2002) Aalto-yliopistoa edeltäneestä Teknillisestä korkeakoulusta sekä professori Tuija I. Pulkkinen Aalto-yliopistosta.

Akatemian jäseniksi on valittu myös Helsingin yliopistossa tutkijanuransa aloittaneet, Suomen ulkopuolelle siirtyneet Albert de la Chapelle, Ari Helenius, Erkki Ruoslahti ja Kai Simons.

Vuonna 1863 perustetussa Yhdysvaltain kansallisessa tiedeakatemiassa on tällä hetkellä 2 290 aktiivijäsentä ja 475 ulkomaista jäsentä. Jäsenistä noin 200 on saanut Nobelin palkinnon.

 

Irma Thesleffin tutkimusryhmä