Ihmismielen sisäiset voimat vaikuttavat lääkkeiden käyttöön ja hoitoon sitoutumiseen

Lääkkeet voivat saada merkityksiä, joita niillä ei farmakologisten ominaisuuksiensa perusteella ole.

– Psykologisten tekijöiden merkitykseen lääkkeiden käytössä, vaikutuksissa ja käyttämättä jättämisessä tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota käytännön potilastyössä ja sote-ammattilaisten koulutuksessa, toteaa Ilari Sirenius, joka on tutkinut lääkkeiden käyttöä psykodynaamisesta näkökulmasta.

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa väittelevän Sireniuksen väitöskirjassa käsitellään 2 400 vastaajan empiiristä aineistoa vuodelta 1984 – ennen älypuhelimia, pakkausselosteita ja muita nykyisin itsestään selvänä pidettyjä lääketiedon lähteitä.

– Väestöpohjaisen valtakunnallisen tutkimuksen avulla voidaan takautuvasti peilata yhteiskunnallista muutosta, joka liittyy väestön lääketiedon saannin parantumiseen.

Lääkkeille voidaan antaa merkityksiä, joita niillä ei farmakologisten ominaisuuksiensa mukaan ole. Näin syntyy esimerkiksi lume- eli plasebovaikutus.  Myös muiden ajatukset, tabletin nimi, koko tai väri saattoivat vaikuttaa lääkkeen tehoon.

– Esimerkiksi yskänlääkkeissä totuttua ruskeaa väriä pidettiin parhaana. Särkylääkkeissä, kuumelääkkeissä, influenssalääkkeissä, verenpainelääkkeissä ja antibiooteissa valkoista väriä pidettiin parhaana. Punaista väriä pidettiin vaikuttavimpana piristyslääkkeissä, Ilari Sirenius toteaa.

Lääkkeiltä toivottiin sekä realistisia että maagisia ominaisuuksia – iän pidennystä, väsymyksen poistamista ja hyvää oloa. Lääkkeisiin liitettiin erilaisia illuusioita lääkkeiden kaiken parantavista ominaisuuksista. Haittavaikutuksilla oli merkitystä useimpien vastaajien suhtautumisessa lääkkeiden käyttöön.

Iän myötä lääkkeiden merkitys kasvoi, kun terveydentila huononi. Tällöin vastaajat eivät olleet huolissaan haittavaikutuksista, vaan he toivoivat lääkkeiltä terveyttä ja iän pidennystä.

Psykodynaamista teoriaa on harvoin sovellettu lääkkeiden käyttöön liittyvään tutkimukseen.

– Kuitenkin se avaa uudella tavalla taustalla vaikuttavia ilmiöitä, Ilari Sirenius sanoo.

____________

FaL Ilari Sirenius väittelee 4.10.2018 kello 12 Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa aiheesta "Lääkkeisiin ja lääkkeen kaltaisiin tuotteisiin liittyvät toiveet ja illuusiot - psykodynaaminen näkökulma". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Metsätalo, sali 2, Unioninkatu 40, Helsinki.