Ihminen elää aina kohti kuolemaa

Suomalaista yliopistoteologiaa esittelevän Teologia.fi-verkkojulkaisun vuoden ensimmäisessä teemanumerossa pohditaan kuolemaa ja kuolevaisuutta.

− Kuolema koskettaa.

Näin kiteyttää Teologia.fi:n vastaava toimittaja Johan Bastubacka uusimman julkaisun antia.

− Kuoleman ja kuolevaisuuden edessä joudutaan pohtimaan elämän syviä peruskysymyksiä: keitä ja mitä olemme, mistä tulemme ja minne menemme. Kuolema synnyttää toimintatapoja, rituaaleja ja kulttuuria. Näihin liittyvät erilaiset eettiset ja käytännölliset, yhteisölliset ja yksilölliset pohdinnat, hän jatkaa.

Yksilön kokemuksessa kuolema on ajan äärimmäinen horisontti, jonka edessä ihminen ajattelee olemistaan ja elämäänsä. Erilaiset uskonnot ja maailmankatsomukset ottavat kantaa kuolemaan, tulkitsevat kuolemaa, pyrkivät tarjoamaan lohtua, toivoa, rauhaa tai rohkeutta väistämättömän edessä.

− Teemanumeron tarkoituksena ei ole antaa tyhjentävää kuvaa kuolemasta tai sen tutkimuksesta. Artikkelit valaisevat erilaisia lähestymistapoja ja kysymyksenasetteluja, Bastubacka kertoo.

Mukana on historiallista analyysiä Kristuksen tuonelanmatkasta varhaiskristillisissä teksteissä sekä kuoleman kulttuurin avaamista. Lisäksi artikkelit tarjoavat katsauksen eri uskontokuntien kuolemantraditioihin ja pohdintaa eutanasiakysymyksestä. Lisäksi tarkastellaan parantumattomasti sairaiden elämänkokemusta, erilaisia suruteorioita ja kuolemanrajakokemuksia.

Teologia.fi-palvelua ylläpitävät Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi sekä Itä-Suomen yliopiston teologian osasto. Sivustolla julkaistaan suomalaista teologista tutkimusta ja teologisia puheenaiheita esittelevää materiaalia vuosittain kolmen eri teeman kautta.