Hormonikierukka on käytännöllinen ja turvallinen ehkäisymenetelmä lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen jälkeen

Pitkäaikaisten ehkäisymenetelmien tulisi olla helposti, nopeasti ja joustavasti saatavilla kaikille lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen jälkeistä ehkäisyä pohtiville naisille, sanoo aiheesta väitöstutkimuksen tehnyt naistentautien erikoislääkäri Riina Korjamo.

Raskaudenkeskeytysten kokonaismäärä on vähentynyt sekä Suomessa että maailmalla, mutta toistuvien keskeytysten osuus on pysynyt vakaana. Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys on syrjäyttänyt kirurgisen keskeytyksen monissa maissa, ja Suomessa jo 97 prosenttia keskeytyksistä tehdään lääkkeellisesti.

Pitkäaikainen raskaudenehkäisy eli kohdunsisäiset kierukat ja ihonalaiset kapselit ovat erittäin tehokkaita ehkäisymenetelmiä. Niiden käytön aloitus kirurgisen keskeytyksen yhteydessä lisää sekä ehkäisyn käyttöä että vähentää myöhempiä suunnittelemattomia raskauksia. Kierukan asetusta välittömästi lääkkeellisen keskeytyksen yhteydessä ei ole tutkittu aiemmin.

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Riina Korjamo selvitti väitöstyössään välittömästi (0-3 päivää) lääkkeellisen keskeytyksen jälkeen ja myöhemmin (2-4 viikkoa) keskeytyksen jälkeen aloitetun hormonikierukkaehkäisyn käyttökelpoisuutta ja turvallisuutta. Satunnaistettuun tutkimukseen osallistui 264 aikuista naista.

Välittömästi asetetuista kierukoista kolmen kuukauden aikana poistui kokonaan tai osittain 21 % ja myöhemmin asetetuista 4 %. Välittömästi asetettu kierukka oli kuitenkin vuoden kuluttua paremmin käytössä kuin myöhemmin asetettu (62 % vs. 40 %). Raskaudenkeskeytyksen jälkeisten ongelmien ilmaantuvuudessa ei ollut eroa ryhmien välillä.

Väitöstyönsä toisessa osassa Korjamo tutki kuukauden kuluessa keskeytyksen jälkeen aloitetun pitkäaikaisen ehkäisyn vaikutusta uusien raskauksien ja uusintakeskeytysten ilmaantuvuuteen.

Kohorttitutkimus koostui 666 naisen tiedoista. Yli puolet näistä naisista (360) suunnitteli pitkäaikaista ehkäisymenetelmää raskaudenkeskeytyksen jälkeiseksi ehkäisyksi, mutta ainoastaan 177 naisen osalta suunnitelma toteutui.

Lähes kahden vuoden seuranta-aikana todettiin yhteensä 59 ei-toivottua raskautta – suurin osa naisilla, jotka suunnittelivat, mutta eivät kuitenkaan aloittaneet pitkäaikaista ehkäisyä. Aloitettu pitkäaikainen ehkäisy pienensi uuden ei-toivotun raskauden ja uusintakeskeytyksen riskiä yli seitsemänkertaisesti verrattuna niiden naisten ryhmään, joka suunnitteli, muttei aloittanut kierukka- tai kapseliehkäisyä.

– Lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen yhteydessä hormonikierukkaehkäisyn aloitus on toteutettavissa ja turvallista. Vaikka välittömästi asetettu kierukka voikin osittain poistua useammin kuin myöhemmin asetettu, välitön asetus lisää kierukkaehkäisyn aloituksia ja pitkäaikaista käyttöä. Välittömästi tai vain lyhyellä viiveellä keskeytyksen jälkeen aloitettu pitkäaikainen ehkäisy vähentää uusia ei-toivottuja raskauksia ja raskaudenkeskeytyksiä, Korjamo tiivistää.

LL Riina Korjamo väittelee 28.9.2018 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Long-acting reversible contraception (LARC) after medically induced abortion" (Pitkäaikainen ehkäisy lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen jälkeen). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Seth Wichmann -sali, Naistenklinikka, Haartmaninkatu 2. Vastaväittäjänä on professori Sharon Cameron Edinburghin yliopistosta, ja kustoksena on professori Oskari Heikinheimo. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/243057

Väittelijän yhteystiedot:
riina.korjamo@gmail.com