Hormonaalisella ehkäisyllä ja hiusvärien käytöllä on vaikutus rintasyöpäriskiin

Rintasyövän tärkein riskitekijä on ikä, mutta tuoreen väitöstutkimuksen mukaan hormonikierukka näyttäisi lisäävän syöpäriskiä merkittävästi vaihdevuodet ohittaneiden naisten keskuudessa.

FM Sanna Heikkinen arvioi tuoreessa väitöstutkimuksessaan muun muassa hormonaalisten ehkäisymenetelmien ja hiusvärien käytön mahdollista vaikutusta rintasyöpäriskiin. Analyyseissä oli mukana yli 8000 rintasyöpään sairastunutta naista ja noin 20 000 verrokkia.

Tutkimuksen mukaan vaihdevuodet ohittaneiden naisten keskuudessa rintasyöpäriski oli kohonnut 52 % hormonikierukkaa käyttäneillä verrattuna kuparikierukan käyttäjiin.

Muun hormonaalisen ehkäisyn käyttö vastaavasti lisäsi rintasyöpäriskiä nuoremmilla, enintään 50-vuotiailla naisilla 32 prosenttia, kun heitä verrattiin naisiin, jotka eivät käyttäneet hormonaalista ehkäisyä.

Hiusvärejä käyttäneiden naisten rintasyöpäriskin havaittiin olevan 23 % suurempi kuin naisilla, jotka eivät olleet koskaan värjänneet hiuksiaan.

Näiden tekijöiden merkitys syöpäriskiin vaatii lisää tieteellistä tutkimusta muilla tutkimusjoukoilla ja etenevällä asetelmalla.

– Rintasyövän tärkein riskitekijä on edelleen ikä ja tunnettuja elintapoihin liittyviä riskitekijöitä ovat muun muassa myöhäinen ensisynnytysikä, alhainen lasten lukumäärä, vähäinen fyysinen aktiivisuus ja runsas alkoholin käyttö, Heikkinen painottaa.

Monien näiden tekijöiden esiintyvyys Suomessa on viime vuosikymmeninä lisääntynyt merkittävästi.

Heikkinen selvitti tutkimuksessaan myös naisten mammografiakäyntejä ennen organisoidun seulonnan 50-vuoden aloitusikää sekä kielteisten ja myönteisten elämäntapahtumien vaikutusta rintasyöpäkuoleman riskiin.

Yli 60 % kyselyihin vastanneista oli käynyt mammografiassa ennen organisoidun seulonnan 50 vuoden aloitusikää.

– Naisia tulisi valistaa turhien mammografioiden haitoista, kuten säteilykuorman kasvamisesta ja mahdollisista väärän positiivisen tai negatiivisen löydöksen seurauksista, Heikkinen sanoo.

FM Sanna Heikkinen väittelee 17.3.2017 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Lifestyle factors and breast cancer in Finland". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, sali 13, Fabianinkatu 33. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Yhteystiedot: Sanna Heikkinen, sanna.heikkinen@cancer.fi