HLA-vasta-aineet vaikuttavat munuaissiirrännäisen käynnistymiseen

Munuaissiirteen saavan potilaan HLA-vasta-aineiden (Human Leukocyte Antigen) taso vaikuttaa siirretyn munuaisen käynnistymiseen. Tämä selviää tuoreesta Juha Peräsaaren väitöskirjatutkimuksesta. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää munuaista valittaessa ja siirron riskiarviota tehtäessä.

FM Juha Peräsaari tutki väitöskirjassaan 771 munuaissiirteen saanutta aikuista potilasta. Heistä kolmannes oli immunisoitunut ennen munuaisensiirtoa ja 13 prosentilla vasta-aineet kohdistuivat siirrännäiseen. Vasta-aineiden kohdistuessa siirrännäiseen munuaissiirteen käynnistymisen viivästyminen oli kaksi kertaa todennäköisempää.

Tutkimustietoa voidaan hyödyntää munuaista valittaessa ja siirron riskiarviota tehtäessä.

– Jos potilas ei ole kovin laajasti immunisoitunut, tunnistetut vasta-aineet voitaisiin huomioida yhtenä tekijänä siirrettävää munuaista valittaessa. Jos immunisaation taso on kovin korkea, siirrännäiseen kohdistuvia vasta-aineita voi olla vaikea välttää, ja potilaalle paras ratkaisu näissä tilanteissa onkin sopivuuskoe-negatiivinen siirrännäinen, Peräsaari sanoo

Kroonisen hylkimisreaktion varhainen tunnistaminen on tärkeää

Munuaisensiirto on hoitomuoto potilaille, joiden omat munuaiset ovat menettäneet toimintakykynsä. Munuaisensiirtojen tulokset ovat parantuneet ja siirrännäisistä yli 90 prosenttia toimii edelleen vuoden kuluttua siirrosta. Etenkin varhaisvaiheen ongelmien hoito on kehittynyt, mutta tämän päivän haasteet liittyvät erityisesti krooniseen hyljintään ja siirrännäisen pitkäaikaisennusteen parantamiseen.

- Jotta munuaisensiirtojen tulokset voisivat parantua entisestään, tulisi kiinnittää huomiota kroonisen hylkimisreaktion varhaiseen tunnistamiseen ja immuunivasteen heikentämiseen, arvioi Peräsaari.

Työssä vertailtiin myös useita potilaan immunisaatiotason mittaamiseen käytettäviä tutkimusmenetelmiä ja pyrittiin määrittämään luovuttajaspesifisille vasta-aineille raja-arvot, jotka ennustavat valkosolujen sopivuuskokeiden tuloksia. Tavoitteena oli kehittää elinsiirtoihin liittyvien kudossopeutuvuustutkimusten käytäntöjä.

FM Juha Peräsaari väittelee 6.4.2018 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "The relevance of donor-specific HLA antibodies in renal transplantation" (Luovuttajaspesifisten HLA vasta-aineiden merkitys munuaisensiirroissa). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Veripalvelu, Nevanlinna auditorio, Kivihaantie 7, Helsinki.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Academic Dissertations from The Finnish Red Cross Blood Service. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Yhteystiedot:
Juha Peräsaari, juha.perasaari@veripalvelu.fi, puh. 029 300 1762