Hevosen allergiseen kesäihottumaan saatetaan saada apua seerumivalmisteella

Kesäihottuma on yleisin hevosen elämänlaatua heikentävä allerginen ihosairaus, johon ei ole ollut sopivaa hoitoa. Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että hevosen omasta seerumista tehtävä seerumivalmiste saattaa olla tehokas hoito kesäihottumassa.

(Huom. tiedotetta korjattu 17.9. klo 16.17. otsikon ja ensimmisen kappaleen ja tutkijan lausuman osalta).

Kesäihottumaa tavataan kaikkialta maailmasta siellä, missä hevoset altistuvat polttiaisten pistoille. Suomessa kesäihottumaa esiintyy yleensä toukokuusta lokakuuhun. 

Eläinlääkäri Raija Hallamaa selvitti väitöstutkimuksessaan seerumin rasvoihin kuuluvien, niin kutsuttujen fosfolipidien, eroja kesäihottumaa sairastavilla ja terveillä hevosilla, sekä näiden lipidien käyttöä kesäihottuman hoitoon. Fosfolipidit ovat rasvoja, jotka osallistuvat useisiin elimistön puolustusjärjestelmän reaktioihin.

– Tutkimuksessani selvisi, että fosfolipidejä sisältävää valmistetta saatetaan käyttää hevosten allergisen ihosairauden hoitoon tehokkaasti ja ilman sivuvaikutuksia. Hoitoa voisi soveltaa myös muihin hevosen allergisiin sairauksiin, toteaa Hallamaa.

Seerumivalmisteesta apua 70 prosentille

Lisäksi Hallamaa kartoitti kesäihottuman kliinistä kuvaa omalla kansallisella hevosrodullamme, suomenhevosella. Suomenhevosilla kesäihottuma puhkeaa tavallisesti viiteen ikävuoteen mennessä, ja useimmilla oireet olivat kohtalaisen voimakkaita, mutta vain 11 prosenttia kärsi kaikkein vaikeimmista oireista.

Koska kyseessä on maailmanlaajuisestikin uusi hoitomuoto, oli tarpeellista koota hoitoon liittyvää tietoa pitkältä ajanjaksolta - kokemuksia seerumivalmisteen käytöstä kerättiin 12 vuoden ajalta. Omistajilta kerätyn tiedon perusteella seerumivalmistetta saaneista hevosista 70 prosenttia oli saanut apua, 16 prosenttia ei saanut apua ja 14 prosenttia omistajista ei ilmaissut selvää kantaa. Haitallisia sivuvaikutuksia ei todettu.

Hallamaa tutkimuksessa selvisi, että hevosen seerumissa runsaimmin esiintyvien fosfolipidien pitoisuudet olivat kesäihottumaa sairastavilla hevosilla merkitsevästi alhaisempia verrattuna terveisiin. Neljän viikon seerumivalmistehoidon jälkeen ei eroa ollut enää. Toisin kuin seerumi, sairaiden hevosten seerumivalmiste sisälsi merkitsevästi enemmän näitä fosfolipidejä verrattuna terveiden seerumista tehtyyn valmisteeseen. Lisäksi seerumivalmisteen fosfolipidipitoisuudella ja oireiden voimakkuudella havaittiin selvä yhteys. Kaksoissokkotutkimuksessa neljän viikon tutkimusjakson jälkeen lumevalmisteella hoidettujen hevosten oireet pahenivat merkitsevästi verrattuna seerumivalmisteella hoidettuihin.

Merkitsevää yhteyttä oireiden voimakkuudella ja sairastumisiällä ei havaittu, eikä myöskään sairastettujen kesien määrällä ja sairauden voimakkuudella.

 

Väitös:

ELL Raija Hallamaa väittelee 29.9.2017 kello 12 Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Phospholipids in equine summer eczema and its therapy" (Fosfolipidit hevosen kesäihottumassa ja sen hoidossa). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Helsingin yliopiston päärakennus, Auditorio XII, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on dosentti, apulaisprofessori Petteri Nieminen, Itä-Suomen yliopisto, ja kustoksena on professori Outi Vainio.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

 

Väittelijän yhteystiedot:

raija.hallamaa@elisanet.fi, puh. 09-22 21905