Hermosoluja suojaavan kasvutekijän CDNF:n kliiniselle tutkimukselle merkittävä Horisontti 2020 -rahoitus

Euroopan Unionin tutkimus- ja innovointiohjelma Horisontti 2020 on myöntänyt noin kuuden miljoonan euron apurahan TreatER EU-hankkeelle, jonka toteutusvaihetta koordinoi professori Mart Saarman tutkimusryhmä Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutista. Hankkeessa toteutetaan kliinisen tutkimuksen 1. ja 2. vaihetta Parkinsonin taudissa innovatiivisella CDNF-lääkeaihiolla, jonka Herantis on patentoinut.

– Kliinisten tutkimusten aloittaminen on hieno hetki tutkijalle. Olen hyvin optimistinen, koska Parkinsonin taudin oireita on hoidettu tehokkaasti CDNF:llä lukuisissa Parkinsonin tautimalleissa, toteaa professori Mart Saarma Biotekniikan instituutista.

Professori Saarman tutkimustyö johti alun perin CDNF:n löytämiseen ja edelleen valottaa sen potentiaalia hermorappeumasairauksien hoidossa.

– Tämä on hieno saavutus TreatER-konsortiolle ja mahtava palkinto tiimillemme vuosien kovasta työstä, kommentoi Herantiksen toimitusjohtaja Pekka Simula.
 
– Horisontti 2020 -rahoitus on erittäin kilpailtua, ja tämän apurahan saaminen vaati vahvan eurooppalaisen konsortion, huipputiedettä ja suurimman potentiaalin parantaa tunnettuja hoitoja. TreatER-konsortion yhteistyö on jo nyt ollut ainutlaatuista kohti yhteistä tavoitetta: läpimurto Parkinsonin taudin hoidossa, valottaa Simula.

Herantis Pharma Plc toimi kliinisten kokeitten suunnitteluvaiheen koordinaattorina, ja projektikonsortio on sopinut, että projektin toteutusvaiheen koordinoi professori Saarman tutkimusryhmä Biotekniikan instituutista. Projektin rahoitus kohdistuu ensisijaisesti kliinisiin kokeisiin.

– Tämä on loistava esimerkki suomalaisen asiantuntemuksen korkeasta arvostuksesta lääketieteessä. Suomella on erinomaiset edellytykset menestyä terveysteknologioiden maailmanmarkkinoilla, jos kehitystyötä tuetaan järkevästi. Tässäkin suomalaisvetoinen EU-konsortio käynnistää globaalisti ainutlaatuisen kliinisen tutkimuksen Suomessa - ja Ruotsissa - lääkeaihiolla joka on keksitty, patentoitu, kehitetty ja myös valmistettu Suomessa, korostaa Simula.

Mikä on CDNF ja sen merkitys?

CDNF (Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor) on solulimakalvostolla ilmentyvä ja myös erittyvä, hermosoluja suojaava ja uudistava kasvutekijä, joka pohjautuu professori Saarman johtamaan tutkimustyöhön Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutissa.

Herantis on puolestaan patentoinut CDNF:n kansainvälisesti. Prekliinisessä tutkimusohjelmassa CDNF on osoittautunut tehokkaaksi useissa Parkinsonin taudin malleissa. Herantis valmistelee ensimmäistä kliinistä tutkimusta CDNF:llä Parkinsonin taudin hoitoon ja tekee prekliinistä yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa ALS-lääkkeen kehittämiseksi.

Prekliinisissä tutkimuksissa, mukaan lukien pitkäkestoinen toksikologiatutkimus, CDNF on ollut turvallinen ja kyennyt sekä suojaamaan keskiaivojen dopamiini-välittäjäainetta tuottavia hermosoluja että palauttamaan toimintakyvyttömiä hermosoluja jälleen toimintakykyisiksi. Lisäksi on havaittu positiivisia vaikutuksia Parkinsonin taudin ei-motorisiin oireisiin.

ALS-tautimallissa CDNF on pidentänyt merkittävästi hiirten elinaikaa ja helpottanut oireita. Tämän perusteella CDNF saattaa auttaa useisiin sairauksiin tai niiden oireisiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä.

Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutti ja Herantis ovat TreatER-konsortion jäseniä, ja muut jäsenet ovat potilashoidoista vastaavat Lundin, Karoliinisen instituutin ja Helsingin yliopistolliset sairaalat, kaksi lääkeyritystä joilla on vahva kokemus Parkinsonin taudissa (Orion Pharma ja Lundbeck), Karoliininen instituutti johtavana PET-kuvantamisen asiantuntijana Parkinsonin taudissa, Oxfordin yliopisto, Renishaw plc sekä Euroopan Parkinson-yhdistys EPDA.