Hengitysanalyysilla voidaan mitata keinomunuaishoidon onnistumista

Hengitysanalyysia voidaan käyttää luotettavasti veren ureapitoisuuden arvioimiseen, kun tunnetaan henkilön yksilölliset ominaisuudet, kuten syljen pH-arvo. Näin todetaan Helsingin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa.

Kun munuaiset eivät toimi, potilas joutuu dialyysi- eli keinomunuaishoitoon. Hoidon tehokkuutta seurataan mittaamalla veren ureapitoisuuden pienenemistä hoidon aikana. Veren ureapitoisuus heijastuu myös hengityksen ammoniakkipitoisuuteen.

Uudessa tutkimuksessa selvitettiin tarkemmin hengityksen ammoniakkipitoisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja havaittiin, että uloshengityksen ammoniakkipitoisuus riippuu syljen ja suun olosuhteista, jotka ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat eri henkilöillä.

Hengityksen ammoniakki muodostuu suussa syljen ureasta, jota ureaasientsyymi pilkkoo ammoniakiksi ja hiilidioksidiksi. Nyt ymmärretään paremmin koko mekanismia, sanoo dosentti Markus Metsälä Helsingin yliopiston kemian laitokselta.

Ammoniakkipitoisuuden pikatesti

Helsingin yliopiston kemian laitoksen tutkimuksissa hengitysanalyysia testattiin potilailla dialyysihoidon aikana.  Tulokset julkaistiin elokuussa 2016 Journal of Breath Research –lehdessä.

Tutkimustulokset antavat toiveita hengitysanalyysin käytännön sovellutusten kehittämiseen. Tällainen voisi olla esimerkiksi pikatesti kotidialyysihoidossa oleville munuaispotilaille . Tällä hetkellä hoidon onnistumista arvioidaan ja toimenpiteeseen liittyviä säätöjä tehdään verikokeen perusteella.

Testi räätälöitävä yksilölliseksi

Aiemmin tutkijat eivät ole tarkasti tunteneet mekanismia, jolla veren ureapitoisuus vaikuttaa hengityksen ammoniakkipitoisuuteen. Nyt tehdyn tutkimuksen perusteella ymmärretään, että yksilölliset erot suun olosuhteissa vaikuttavat huomattavasti havaittavaan korrelaatioon veren urean ja hengityksen ammoniakin välillä  

Kemian laitoksen hengitysanalyysi-tutkimuksessa otetaan ensi vuoden aikana käyttöön uutta laitteistoa. Nykyisten laserspektroskoppisten menetelmien lisäksi tulee käyttöön uusi massaspektrometri jolla tullaan tutkimaan uloshengityksen lisäksi mm. sisäilmaa ja bakteerien erittämiä kaasuja, kertoo Markus Metsälä.

FM Wen Chen väittelee 15.11.2016 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Generation mechanisms of hydrogen cyanide and ammonia in human exhaled breath. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Kemian laitos, A129, A.I. Virtasen aukio 1. Vastaväittäjänä on Dr. Jonathan Beauchamp, Fraunhofer Institute for Process engineering and Packaging IVV, ja kustoksena on professori Lauri Halonen.

Väitöskirja Generation mechanisms of hydrogen cyanide and ammonia in human exhaled breath

Lisätietoja

Dosentti Markus Metsälä

Helsingin yliopisto, kemian laitos

Sähköposti: markus.metsala@helsinki.fi

Puhelin 02941 50302

Tohtorikoulutettava Wen Chen

Helsingin yliopisto, kemian laitos

Sähköposti: wen.chen@helsinki.fi

Puhelin: 02941 50291

Viestinnän asiantuntija Riitta-Leena Inki

Sähköposti: riitta-leena.inki@helsinki.fi

Puhelin: 050 4485770