Helsingin yliopistossa alkaa uusi psykologian alan koulutusohjelma

Helsingin yliopisto alkaa kouluttaa psykologian asiantuntijoita uudessa soveltavan psykologian kandiohjelmassa. Ohjelman haku aukeaa kevään 2024 toisessa yhteishaussa, ja ensimmäiset opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2024.

Suomessa alkaa ensimmäistä kertaa organisaatiopsykologian asiantuntijoita kouluttava koulutusohjelmakokonaisuus, joka sisältää sekä kandi- että maisteriopinnot. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitaan yhä enemmän psykologista asiantuntemusta. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan psykologian alan uusi ohjelmakokonaisuus vastaa tähän tarpeeseen.

Soveltavan psykologian kandidaattiohjelma käynnistyy ensi syksynä, ja haku syksyllä 2024 alkaviin opintoihin avautuu kevään 2024 toisessa yhteishaussa. Opintojen laajuus on 180 opintopistettä ja kesto kolme vuotta. Opintojen kielenä on suomi, ja kandiopinnot järjestetään yhteistyössä valtiotieteellisen tiedekunnan kanssa.

Kandiohjelman opiskelijat saavat suoraan opiskeluoikeuden organisaatiopsykologian maisteriohjelmaan, joka käynnistyy syksyllä 2026.

Ohjelmasta valmistuvat opiskelijat ovat psykologian asiantuntijoita. He sijoittuvat erilaisiin asiantuntija- ja kehitystehtäviin yrityksissä ja organisaatioissa. Ohjelma ei anna terveydenhuollon ammattihenkilönä toimivan psykologin pätevyyttä.

– Psykologian alan kandi- ja maisteriohjelman avulla alamme Helsingin yliopistossa kouluttaa psykologian asiantuntijoita laajemmin yhteiskunnan käyttöön. Uskomme, että saamme uuden koulutuksen avulla tulevaisuuden ratkaisijoita tukemaan erilaisten organisaatioiden toimintaa, kertoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Johanna Arola.

Tiedolla johtamisen taitoja ja tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa

Soveltavan psykologian ja organisaatiopsykologian koulutusohjelmakokonaisuus sisältää psykologian ja sosiaalipsykologian tieteenaloja yhdistävän pohjan.

Opinnoissa tarkastellaan muun muassa ihmisen tiedonkäsittelyä, ja opintoihin kuuluu runsaasti menetelmällisten taitojen opettelua, kuten tekoälyn ja tietokantataitojen hyödyntämistä. Tiedolla johtamisen lisäksi opinnot sisältävät myös vuorovaikutustaitoja läpi opintojen.

Opinnoissa keskitytään vahvasti siihen, miten ryhmät, yhteisöt ja organisaatiot toimivat. Tätä opiskelijat pääsevät harjoittelemaan yritysyhteistyöhön perustuvissa opintokokonaisuuksissa, joissa sovelletaan opittua tietopohjaa todellisiin työelämän haasteisiin ja tilanteisiin.

Psykologista osaamista työelämän haasteisiin ja kehitystyöhön

Tulevat organisaatiopsykologian asiantuntijat voivat työskennellä valmistuessaan esimerkiksi HR-, kehittämis- tai konsultointitehtävissä. Heidän osaamistaan voidaan hyödyntää muun muassa muutostilanteissa, työhyvinvoinnin tai organisaation prosessien kehittämisessä ja päätöksenteossa.

– Organisaatiopsykologian osaajia tarvitaan, jotta organisaatiot ja erilaiset yhteisöt menestyvät sosiaalisesti ja inhimillisesti kestävällä tavalla, dekaani Arola tiivistää.