Helsingin yliopistossa alkaa tutkimus, joka voi parantaa lasten verenmyrkytysten hoitoa – konsortiolle kahden miljoonan euron rahoitus

Kansainvälisen tutkimuksen avulla lasten verenmyrkytysten ja sitä muistuttavien tulehdustilojen juurisyiden selvitys, räätälöity hoito ja ennuste voivat parantua.

Helsingin yliopisto on mukana kansainvälisessä konsortiossa, joka on saanut kokonaisuudessaan kahden miljoonan euron rahoituksen yksilöllistetyn lääketieteen ERA PerMed -haussa. Rahoitus myönnettiin tutkimukseen, jossa kehitetään lapsipotilaille yksilöllistettyä hoitoa vakavaan verenmyrkytykseen ja sitä muistuttaviin tiloihin (SIRS). Helsingin yliopiston osuus rahoituksesta on 450 000 euroa.

Konsortion koordinaattorina toimii professori Catharina Schuetz Dresdenin teknillisestä yliopistosta. Suomessa konsortion partnerina toimii tutkimusjohtaja Markku Varjosalo (Biotekniikan instituutti, HiLIFE).

Tutkimushanke TIPS (Tailored Immunotherapy for Paediatric SIRS) kestää 36 kuukautta, ja se käynnistyy tammikuussa 2021. Suomen lisäksi hankkeessa on mukana tutkijoita Saksasta, Luxemburgista ja Turkista.

Diagnostisia työkaluja vaikean sepsiksen hoitoon

SIRS (Systemic inflammatory response syndrome) on vakava verenmyrkytystä (sepsistä) muistuttava tai siitä johtuva tila. Vakavassa sepsiksessä elinjärjestelmät toimivat vajavaisesti. Seurauksena voi olla esimerkiksi sekavuutta, hyytymiä tai äkillistä munuaisten vajaatoimintaa. Noin 7–25 prosenttia vakavan verenmyrkytyksen saaneista menehtyy riippuen siitä, kuinka nopeasti verenmyrkytyksen taustalla oleva syy saadaan tunnistettua.

SIRS-tilaan ei vielä ole kohdennettuja hoitomuotoja, koska sen syyt vaihtelevat tai syytä ei saada selville. Akuuteissa tapauksissa hoitopäätökset joudutaankin tekemään ilman tietoa tilan juurisyystä. Vaikka potilailla todetaan laajoja muutoksia geeniluennan aktiivisuudessa sekä elimistön valkuaisten määrällisiä ja laadullisia muutoksia, ei näitä ole vielä laajamittaisesti arvioitu sepsispotilailla.

Potilaiden geeniluennan ja valkuaismuutosten profiilit hoidon kehitykseen

Helsingin yliopisto ja HUS kehittävät TIPS-konsortion osana yksilöllistettyjä sairastuneiden tulehdukseen osallistuvien verisolujen geeniluennan (transkriptomiikka) ja valkuaismuutoksia (proteomiikka) arvioivia profiileja. Näitä voidaan käyttää diagnostisen selvittelyn suuntaa-antavana osana.  

– Lasten verenmyrkytysten ja sitä muistuttavien tulehdustilojen juurisyiden selvitys, räätälöity hoito ja ennuste voivat parantua tämän tyyppisen laaja-alaisen arvioinnin myötä, tutkimusjohtaja Markku Varjosalo kertoo.

ERA PerMed on Euroopan komission ja kansallisten tutkimusrahoitusorganisaatioiden muodostama verkosto, joka tukee yksilöllistä lääketiedettä edistäviä tutkimusprojekteja. Kolmannessa ERA PerMed -haussa edistetään yksilöllistetyn lääketieteen käyttöönottoa tukemalla esikliinistä, kliinistä ja laskennallista tutkimusta yhdistettynä eettisiin, sosiaalisiin ja lainsäädännöllisiin näkökulmiin sekä terveydenhuollon optimointiin. ERA-PerMed-verkostoon kuuluu 32 tutkimusrahoittajaa 23 maasta.