Helsingin yliopiston sosiaali- ja terveyserojen kaventamisen tutkimusohjelma käynnistyy

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö päätti joulukuussa 2020 lahjoittaa Helsingin yliopistolle kaksi miljoonaa euroa lääketieteiden ja farmasian koulutusalalle. Kyseessä on yksi suurimmista yliopiston saamista kertalahjoituksista.

Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osastolla, University College Londonissa ja Broad Institute of MIT and Harvardissa tutkijana työskentelevä lääketieteen tohtori Joni Lindbohm on valittu sosiaalisten ja terveyserojen kaventamisen apulaisprofessoriksi ja samalla käynnistämään uusi tutkimusohjelma, jonka tavoite on merkittävästi vahvistaa sosiaalisten ja terveyserojen kaventamiseen tähtäävää, ennaltaehkäisevää lääketieteellistä osaamista Helsingin yliopistossa.

- Tutkimusohjelman käynnistäminen on erittäin ajankohtaista, sillä COVID-19 pandemia on kasvattanut terveyseroja ja huonontanut erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien terveyttä. Meneillään oleva sote-uudistus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kaventaa sosiaalisia ja terveyseroja väestötasolla, mikäli tähän tähtäävä tutkimustieto saadaan integroitua siihen, Joni Lindbohm kertoo.

Yliopisto on päättänyt käyttää Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön osin valtion vastinrahaohjelman puitteissa tekemän kahden miljoonan euron lahjoituksen ohjelman käynnistämiseen.

-Keskeistä uudessa ohjelmassa on selvittää, miten sosioekonomisista tekijöistä johtuvia terveyseroja voidaan vähentää, sillä koulutus ja taloudellinen tilanne vaikuttavat merkittävästi sekä terveyteen että elinikään. Tutkimusohjelmaan kuuluu myös esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kustannusvaikuttavuuden tutkimus ja arviointi: miten sote-menoihin osoitettuja verovaroja on järkevää käyttää kustannuksien osalta vaikuttavasti ja tavalla, joka ei ainakaan lisää suomalaisten ja Suomessa asuvien terveyseroja, pohtii ohjelman perustamisessa mukana ollut lääketieteellisen tiedekunnan varadekaani, työterveyden professori Kari Reijula.

Vuonna 1988 perustettu Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö on suomalainen yleishyödyllinen säätiö, joka tukee ja edistää lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointia. Tieteenaloista säätiön tukee etenkin lääketieteellistä tutkimusta.

- Yliopiston perustama uusi apulaisprofessuuri on linjassa säätiömme tarkoituksen kanssa. Hankkeen poikkitieteellisyys innostaa meitä, ja on hienoa, että yliopisto on valinnut uutta ohjelmaa vetämään nuoren, kansainvälisen tutkijan, iloitsee säätiön hallituksen puheenjohtaja Tiina Tallberg.

Myös säätiön asiamies Ulla Nord uskoo, että tutkimuskentälle tarvitaan monipuolista tukea.- Yksittäisten tutkimusapurahojen lisäksi lahjoituksen kaltaisilla isommilla panostuksilla saadaan pitkäkestoisempaa vaikutusta aikaan, Nord toteaa.

Joni Lindbohmin ensimmäinen, yliopiston urapolkumallin mukainen viisivuotiskausi alkaa kesäkuussa 2022.

Lahjoituksista saatava tuki on yliopistolle tärkeää, sanoo dekaani Anne Remes, ja kiittää Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiötä merkittävästä lahjoituksesta.

- Haluamme hyödyntää lääketieteellistä osaamista siihen, miten voimme lääketieteellisen hoidon lisäksi myös ehkäistä terveyserojen syntymistä. Tavoitteena on, että uusi apulaisprofessori pystyy vakiinnuttaman terveyserojen tutkimuksen osaksi lääketieteellisen tiedekunnan toimintaa.

Lue lisää lahjoitusuutisesta Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä 2 miljoonan euron lahjoitus lääketieteen ja farmasian koulutusalalle vuodelta 2020.

Lisätietoja: