Helsingin yliopisto myi Valo Therapeuticsille syövän hoitoon ja tartuntatautien ehkäisyyn suunnitellun PeptiBAC-rokotealustan

Teknologian avulla voidaan kehittää tuberkuloosirokote, joka tehoaa useisiin taudinaiheuttajakantoihin. Syövän hoidossa teknologia mahdollistaa yksilöllisten terapiamuotojen kehittämisen sekä immuunivasteen vapauttajiin perustuvien hoitojen tehon parantamisen.

Helsingin yliopiston spinout-yhtiö Valo Therapeutics (Valo Tx) ja Helsingin yliopisto ovat tänään ilmoittaneet kaupasta, jolla Valo Tx ostaa patentoidun PeptiBAC-teknologian immateriaalioikeudet Helsingin yliopistolta. Valo Tx kehittää syöpien ja tartuntatautien uusia muokattavia immuunihoitoalustoja. Helsingin yliopisto omistaa Valo Tx:stä 21 prosenttia.

PeptiBAC kuljettaa tautikohtaisia peptidejä Bacillus Calmette-Guérin -bakteereja sisältävän BCG-rokotteen avulla. Teknologian avulla voidaan kehittää rokotteita infektiotauteja vastaan, etenkin Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttamaa tuberkuloosia (MTB), sekä kehittää uusia hoitomuotoja syöpätauteihin. BCG-rokote on yksi varhaisimpia immuunihoidon muotoja, joka on ollut maailmanlaajuisessa käytössä kymmeniä vuosia. Rokote on turvallinen, sen siedettävyys on hyvä, ja sitä annetaan vuosittain yli 100 miljoonaa annosta. Tähän kliiniseen kokemukseen pohjaava PeptiBAC-rokete saa aikaan voimakkaan T-soluvasteen uusia taudinaiheuttajakantoja vastaan kohdistumalla samanaikaisesti useaan tautikohtaiseen antigeeniin.

Syövän hoidossa ratkaisua voidaan soveltaa monenlaisiin kasvaimiin

Syövän hoidossa ratkaisua voidaan soveltaa monenlaisiin kasvaimiin. Valo Tx:llä on hallussaan melanooman hiirimallista kerättyä dataa, jonka mukaan PeptiBAC hidastaa syöpäkasvainten kasvua ja käynnistää syöpäsoluihin kohdistuvan CD8+ tappaja-T-solujen toiminnan. Lisäksi yritys on toisella melanooman hiirimallilla osoittanut, että PeptiBAC tehostaa immuunivasteen vapauttajiin (checkpoint inhibitor) perustuvan hoidon tehoa.

Valo Tx ja Helsingin yliopistossa toimiva, professori Vincenzo Cerullon johtama ImmunoViroTherapy Lab -tutkimusryhmä julkaisivat vastikään PeptiBAC-syöpähoitoa käsittelevän tutkimusartikkelin, jossa kerrotaan, miten PeptiBAC aiheuttaa voimakkaan kasvaimiin kohdistuvan systeemisen ja paikallisen T-soluvasteen, kun rokotteen mykobakteerien ulompaan kalvoon kiinnitetään kasvainkohtaisia peptidejä.

PeptiVAX-alustaa voidaan nopeasti muokata SARS-CoV-2-koronaviruksen uusiin kantoihin sopivaksi

– Teemme kehittämiemme PeptiCRAd- ja PeptiENV-alustojen pohjalta vahvaa ja pitkäjänteistä innovaatioyhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa. PeptiBACia voidaan käyttää sellaisia tuberkuloosikantoja vastaan, joihin nykyisin tarjolla oleva rokote tarjoaa puutteellisen suojan. Yhtä lailla yrityksemme PeptiVAX-alustaa voidaan nopeasti muokata SARS-CoV-2-koronaviruksen uusiin kantoihin sopivaksi. Tuberkuloosi on edelleen merkittävä maailmanlaajuinen terveysongelma, sillä se on yhä Afrikan yleisin kuolemansyy ja yleinen HIV:n liitännäistauti. PeptiBAC-teknologian avulla voidaan myös laajentaa hoitoja erilaisiin syöpiin hyödyntämällä kehittämiämme innovatiivisia teknisiä ratkaisuja yhteistyössä kumppaniemme kanssa. Aiomme parantaa terveydenhoitoa kaikkialla maailmassa tunnistamalla uusia immunogeenisiä peptidejä kasvaimista ja tartuntatauteihin liittyvistä konservoituneista proteiineista, toteaa Valo Tx:n toimitusjohtaja Paul Higham.

– Helsingin yliopistossa kehitetty PeptiBAC-teknologia on ainutlaatuinen alusta antigeenien kuljettamiseen tartuntatauteja vastaan käytettävissä rokotteissa ja syövän immuunihoitojen kehittämiseen, sanoo professori Cerullo.

Helsingin yliopiston omistama innovaatio- ja kaupallistamisyritys Helsingin Innovaatiopalvelut Oy hallinnoi PeptiBAC-alustan patenttisuojaan liittyviä immateriaalioikeuksia ja Valo Tx:n kanssa käytyjä liiketoimintaneuvotteluja.

Maailman terveysjärjestön mukaan tuberkuloosi on edelleen merkittävä maailmanlaajuinen ongelma, johon vuonna 2019 kuoli yhteensä 1,4 miljoonaa ihmistä (joista 208 000:lla oli HIV). Kaiken lisäksi tuberkuloositartunnat ovat monen eri bakteerikannan aiheuttamia, ja osa kannoista voi olla vastustuskykyisiä antibiooteille, mikä tekee niiden aiheuttaman sairauden hoitamisesta todella vaikeaa. Tuberkuloosia esiintyy kaikissa maissa ja ikäryhmissä, mutta se on parannettavissa ja ehkäistävissä oleva tauti. Tuberkuloosiepidemian ratkaiseminen vuoteen 2030 mennessä on yksi YK:n terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä kestävän kehityksen tavoitteista. PeptiBAC-alustaa tuberkuloosiin kohdistamalla voitaisiin kehittää vaikkapa Afrikkaan ja Aasiaan aluekohtaisia rokotteita, jotka monen eri MTB-linjan peptidien hyödyntämisen ansiosta tehoaisivat useampaan kuin yhteen nykyään vallitsevasta 7–9 taudinaiheuttajakannasta.

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Marjo Berglund, kvestori
p. 0294122213, marjo.berglund@helsinki.fi

Marko Berg, sijoituspäällikkö
p. 041 534 9893, marko.berg@helsinki.fi

Valo Therapeutics

Matthew Vaughan
matthew.vaughan@valotx.com

Scius Communications: Katja Stout
p. +44 7789 435990, katja@sciuscommunications.com