Helsingin yliopisto alkaa kouluttaa terveydenhuollon kehittämisen maistereita

Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa alkaa ensi syksynä uusi terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelma. Koulutus antaa pätevyyden suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus- ja johtamistehtäviin, ja se pyrkii vastaamaan etenkin Uudenmaan alueen sote-alan osaajapulaan.

Helsingin yliopisto alkaa kouluttaa terveystieteiden maistereita ja terveystieteiden tohtoreita. Syksyllä 2023 alkavassa terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelmassa yliopisto pyrkii parantamaan etenkin Uudenmaan alueen sosiaali- ja terveysalan osaajien kouluttautumismahdollisuuksia.

Terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelma on suunnattu alan kehittämisestä kiinnostuneille opiskelijoille, joilla on soveltuva ammattikorkeakoulu-, terveystieteiden kandidaatin tai muun terveysalan tutkinto. 

– Haluamme luoda sote-alan asiantuntijoille uralla etenemisen mahdollisuuksia ja edesauttaa sitä, että terveydenhuoltoon saadaan kliinisen työn ja tutkivan kehittämisen osaajia. Uusi koulutus lisää alan pito- ja vetovoimaa, sanoo projektipäällikkö Terhi Kemilä Helsingin yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluista.

Moduuleista urapoluksi

Terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä. Opetus on maksutonta, ja opetuskieliä ovat suomi ja ruotsi. Koulutuksen ensimmäinen hakuaika on maaliskuussa 2023. Opintoja voi myös suorittaa jo ennen tutkinto-oikeutta maksullisina jatkuvan oppimisen opintoina.

Tutkinto koostuu moduuleista, joista opiskelija voi valita itselleen sopivat opinnot. Tarjolla on esimerkiksi kliinisen hoitotieteen, väestön terveyden sekä sosiaali- ja terveysalan johtamisen vaihtoehtoja. Syventävien opintojen vaiheessa opiskelija voi valita kursseja lääketieteellisen tiedekunnan tarjonnasta.

– Synergioita tiedekunnan muiden koulutusohjelmien kanssa on runsaasti. Esimerkiksi johtamiskoulutuksen moduuli järjestetään yhteistyössä erikoislääkärikoulutuksen kanssa, kertoo opetuksesta vastaava varadekaani Anu-Katriina Pesonen lääketieteellisestä tiedekunnasta.

Osan opinnoista voi suorittaa työn ohella. Vähintään 50 opintopistettä tutkinnosta suoritetaan verkko-opintoina. Opintoihin kuuluu myös lähiopintojaksoja. Jos opiskelija työskentelee jo valmiiksi terveydenhuollossa, maisteriohjelman oppeja on Pesosen mukaan mahdollista soveltaa käytäntöön omassa työssä. Esimerkiksi tutkielman tekeminen omalla työpaikalla on mahdollista.

– Toivomme myös, että hyvinvointialueet tarjoavat opiskelijoillemme harjoittelupaikkoja, Pesonen sanoo.

Valmistuneet sijoittuvat asiantuntijatehtäviin

Tulevat terveystieteiden maisterit saavat valmiudet työskennellä vaativissa terveydenhuollon asiantuntijatehtävissä. Valmistuneet voivat myös pätevöityä opettajiksi.

– Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi suunnittelija, tutkija, kliinisen hoitotyön asiantuntija, asiantuntijasairaanhoitaja, ylihoitaja tai osastonhoitaja. Valmistuneet voivat työskennellä myös palvelupäällikön, kehittämispäällikön, sosiaali- ja terveysjohtajan, kouluttajan tai projektipäällikön tehtävissä, Kemilä kertoo.

– Olemme halunneet tehdä koulutusohjelman sisällöstä työelämän näkökulmasta relevanttia, ja olemme huomioineet tässä myös terveydenhuollon uudistukseen liittyvät tarpeet. Haluamme luoda tiiviin yhteyden yliopiston ja Uudenmaan sote-alueilla tapahtuvaan tieteellisen tutkimuksen välille, niin erikoisairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa, sanoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Remes Helsingin yliopistosta.

Lisätiedot